Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 356 (3.553 registres)
veureabandĂł de cultius (DCA)
 arquitectura
veureabarticular (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureabscés apendicular (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacalcĂşlia (VPCA)
veureacalcĂşlia (DEM)
 neurologia
veureacalcĂşlia (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcĂşlia afĂ sica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcĂşlia agrĂ fica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcúlia alèxica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcúlia amb alèxia i agrafia (DAPL)
 patologies del llenguatge
Cerca cul a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandĂł de cultius m.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
ProcĂ©s socioeconòmic resultat de la pèrdua de rendibilitat de determinades explotacions agrĂ­coles. L’abandĂł de cultius pot tenir conseqüències ambientals favorables —reforestaciĂł, regeneraciĂł d’espais naturals— o desfavorables —erosiĂł, incendis forestals.
en farm abandonment subst.
es abandono de cultivos m.
fr abandon des cultures m.

abarticular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Que no afecta una articulació o que és situat lluny d’ella.

abscés apendicular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés consecutiu a una apendicitis, desenvolupat habitualment en la fossa ilíaca dreta, per bé que segueix les variacions topogràfiques de l’apèndix i pot ésser ocasionalment subhepàtic, retrocecal, mesocelíac o pelvià.

acalcĂşlia f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en acalculia subst.

acalcĂşlia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Pèrdua de l’aptitud de reconèixer o de formar xifres i símbols aritmètics i de la capacitat per a efectuar càlculs numèrics. Sovint és associada a trastorns afàsics.

acalcĂşlia f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Pèrdua de l’aptitud de reconèixer o de formar xifres i símbols aritmètics i de la capacitat per efectuar càlculs numèrics.
en acalculia subst.
es acalculia f.

acalcĂşlia afĂ sica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia secundària manifestada en pacients afàsics que provoca errors de sintaxi i morfologia del càlcul (dificultat en tasques de seqüenciació numèrica) en afàsics de Broca, dificultats de tipus semàntic i lèxic a l’hora d’anomenar, llegir o escriure nombres en afàsics de Wernicke i alteracions de la capacitat de càlcul en altres tipus d’afàsies.
en aphasic acalculia subst.
es acalculia afásica f.

acalcĂşlia agrĂ fica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia secundària que acompanya alguns tipus d’agrafia i que provoca dificultats a l’hora d’escriure nombres.
en agraphic acalculia subst.
es acalculia agráfica f.

acalcúlia alèxica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia secundària que acompanya l’alèxia sense agrafia i que es caracteritza per la dificultat en la lectura de nombres.
en alexic acalculia subst.
es acalculia aléxica f.

acalcúlia amb alèxia i agrafia f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alteració que provoca una modificació de la capacitat de realitzar operacions aritmètiques a causa de les dificultats manifestades pels afectats per llegir o escriure nombres correctament.
Sin.: acalcúlia amb alèxia i agrafia per a nombres f.
Sin. compl.: agrafia per a dígits i nombres f., alèxia-agrafia numèrica f.
en alexia and agraphia for numbers subst.
es acalculia con alexia y agrafĂ­a para dĂ­gitos y nĂşmeros f.