Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 119 (1.190 registres)
veureabarticular (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureabscés apendicular (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureaccident vascular cerebral (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 cardiologia
 neurologia
veureaccident vascular transitori (DEM)
 angiologia
 neurologia
veureacicular | borda (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureacicular (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureacicular1 (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureacicular (DCA)
 botànica
veureacicular2 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureacomodació ocular (DEM)
 oftalmologia
Cerca cular a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abarticular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Que no afecta una articulació o que és situat lluny d’ella.

abscés apendicular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés consecutiu a una apendicitis, desenvolupat habitualment en la fossa ilíaca dreta, per bé que segueix les variacions topogràfiques de l’apèndix i pot ésser ocasionalment subhepàtic, retrocecal, mesocelíac o pelvià.

accident vascular cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
cardiologia
neurologia
Episodi agut d’afectació de la circulació cerebral. Els mecanismes etiopatogènics són la isquèmia cerebral focal, la trombosi venosa cortical o subcortical, l’encefalopatia hipertensiva, la isquèmia cerebral global, l’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica, l’hemorràgia subaracnoïdal, els angiomes cerebral i les malformacions vasculars cerebrals (telangièctasis, angiomes cavernoses, malformacions arteriovenoses). La isquèmia cerebral focal pot ésser causada per una trombosi arterial (arteriosclerosi, arteriopaties o arteritis inflamatòries, vasculitis, arteritis per fàrmacs) o per un embolisme cardíac (valvulopaties, arítmies). La trombosi venosa cortical o subcortical pot ésser d’origen infecciós (meningitis bacteriana) o no infecciós (malnutrició, deshidratació, policitèmia, coagulopatia per anovulatoris o obstètrica, síndromes paraneoplàstiques). L’encefalopatia hipertensiva pot ésser de presentació aguda o subaguda i ocorre en malalts amb hipertensió arterial greu. La isquèmia cerebral global es presenta en l’aturada cardíaca i els quadres clínics després del coma inicial oscil·len entre l’amnèsia amb recuperació progressiva fins a estats vegetatius crònics. La isquèmia medul·lar es produeix per lesions isquèmiques de l’aorta que interrompen el flux sanguini de les artèries radiculars (trombosi, aneurisma). L’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica o hematoma cerebral no traumàtic és causada per la ruptura de microaneurismes, anomenats de Charcot i Bouchard, que es produeixen en la hipertensió arterial crònica, o bé per anomalies vasculars (angiomes, aneurismes, telangièctasis, aneurismes micòtics de l’endocarditis bacteriana), vasculitis, amiloïdosi, diàtesis hemorràgiques, metàstasis cerebrals vascularitzades (melanomes), hemorràgies per drogues (cocaïna, amfetamines), traumatismes cranioencefàlics. Les hemorràgies subaracnoïdals són originades per traumatismes cranials, per l’extensió subaracnoïdal d’un hematoma cerebral intraparenquimàtic, per aneurismes cerebrals, per malformacions arteriovenoses, per vasculitis, per diàtesis hemorràgiques, infeccions, tumors sagnants, hipertensió arterial, etc. Els aneurismes cerebrals poden ésser seculars (anomalia del teixit elàstic de les artèries), micòtics (embolisme sèptic a partir d’una endocarditis) i arterioscleròtics. Les manifestacions clíniques depenen del territori on es produeix la disminució del flux cerebral i de l’extensió i de la intensitat de la isquèmia.
Sin. compl.: accident cerebrovascular agut, apoplexia, atac de feridura, feridura, ictus, ictus apoplèctic, ictus cerebral, mal de Sant Joan, xoc apoplèctic
V.: ictus cerebral establert m.
de Apoplexie, Gehirnschlag, Schlaganfall
en apoplexy, stroke
es apoplejía
fr apoplexie
it apoplessia

accident vascular transitori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
Accident vascular cerebral que dura menys de 24 hores, habitualment d’origen isquèmic, i que constitueix el 10-25 % de tots els accidents vasculars cerebrals.
Sin. compl.: ictus cerebral transitori, isquèmia cerebral transitòria

acicular | borda adj.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

acicular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que té forma d’agulla.
Sin. compl.: aciculiforme, aciforme
de nadelförmig
en acicular
es acicular
fr aciculaire
it aghiforme

acicular1 adj.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Dit del cristall d’un mineral que presenta un desenvolupament com una agulla individualitzada o acícula; per ex., el ferro acicular, la sagenita o el schorl.
V. t.: capil·lar adj.
en acicular
es acicular
fr aciculaire

acicular adj.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Que té fulles llargues, primes i punxegudes, com les dels pins, els cedres, etc.
Sin. compl.: aciculifoli | aciculifòlia adj.
en acicular adj., needle-shaped adj.
es acicular adj.
fr aciculaire adj.

acicular2 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Dit de l’estructura d’una roca formada per una associació d’acícules.
Sin.: aciculiforme adj.
en acicular
es acicular
fr aciculaire

acomodació ocular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Reflex que provoca el canvi de focus de l’ull perquè la visió sigui nítida a diferents distàncies. S’aconsegueix canviant la curvatura del cristal·lí i, consegüentment, modificant-ne l’índex de refracció.