Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (94 registres)
veurea curt termini (COFI)
 comptabilitat
veurea curt termini (DJC)
 dret
veurea curta distància1 (DJC)
 dret
veurea curta distància2 (DJC)
 dret
veurea la curta (DJC)
 dret
veureabductor curt del polze (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurealzina de fulla curta (VOCFOR)
 arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
veureapòfisi curta i gruixuda del martell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureartèries ciliars posteriors curtes (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèries gàstriques curtes (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca curt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a curt termini adj.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en short-term adj.
es a corto plazo adj.

a curt termini loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Dins un període breu de temps.
Ex.: Ja sap que a curt termini no hi haurà beneficis.
Sin. compl.: a breu termini loc. adv., a la curta loc. adv.
es a corto plazo

a curta distància1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’havien disparat a curta distància.
es a corta distancia

a curta distància2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara, s’aplica a trets.
Ex.: La ferida provocada pel tret a curta distància que li van disparar a la cama podria complicar-se.
es a corta distancia

a la curta loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A curt termini.
Ex.: Els ajuts de la Generalitat beneficiaran els estudiants només a la curta.
Sin. pref.: a curt termini loc. adv.
es a corto plazo

abductor curt del polze m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, lligament anular, escafoide, trapezi; inserció, falange proximal del polze; innervació, medià i radial; acció, abducció, auxiliar en la flexió del polze.
Vegeu Taula dels músculs.

alzina de fulla curta c. nom. f.
Vocabulari forestal
arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
Sin. pref.: carrasca f.

apòfisi curta i gruixuda del martell f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Petita eminència cònica que neix de la part inferior i externa del coll del martell. S’hi insereixen els dos lligaments timpanomal·leolars.
Sin. compl.: apòfisi lateral del martell

artèries ciliars posteriors curtes f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Origen, oftàlmica o les seves branques; distribució, coroide i processos ciliars del globus ocular.
Vegeu Taula de les artèries.

artèries gàstriques curtes f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, esplènica; distribució, curvatura major de l’estómac.
Vegeu Taula de les artèries.