Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veurecontradeclaració (DJC)
 dret
veuredeclaració (CINZ)
 zoologia
veuredeclaració (VOCFOR)
 generalitats
veuredeclaració (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veuredeclaració (DJC)
 dret
veuredeclaració ambiental (DCA)
 ciències polítiques
veuredeclaració anual de residus (DCA)
 dret
veuredeclaració comparativa (DCA)
 ecologia
veureDeclaració d’Estocolm (DCA)
 ciències polítiques
veuredeclaració d’impacte ambiental (DCA)
 ciències polítiques
Cerca declaració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contradeclaració f.
Diccionari jurídic
dret
Declaració contrària a la que ha fet algú.
es contradeclaración

declaració f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Esmena provisional del Codi publicada per la Comissió.
en Declaration subst.

declaració f.
Vocabulari forestal
generalitats

declaració f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
En el comerç de fertilitzants, indicació de la quantitat de nutrients en un fertilitzant (continguts declarats), incloent-hi la forma i la solubilitat, garantides pel fabricant, amb les toleràncies previstes.
V.: contingut declarat c. nom. m.
en statement
es declaración
fr déclaration
gl declaración
pt declaração

declaració f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de declarar o de declarar-se.
Ex.: Fer una declaració. Declaració de valors. Una declaració de guerra. La declaració dels testimonis. Declaració de voluntat.
es declaración

declaració ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració que una empresa fa per tal de presentar a informació pública la descripció de les activitats que duu a terme, la valoració dels problemes ambientals i les dades quantitatives de generació de residus, emissió de contaminants i consum d’energia i matèries primeres, i, al mateix temps, la definició de la política, el programa i el sistema de gestió ambiental dels seus centres.
en environmental statement subst.
es declaración ambiental f.
fr déclaration environnementale f.

declaració anual de residus f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
A l’Estat espanyol, declaració obligatòria que una empresa ha de realitzar anualment dels residus que ha generat, indicant-ne la quantitat i la manera de gestionar-los.
en annual waste declaration subst.
es declaración anual de residuos f.
fr déclaration annuelle des déchets f.

declaració comparativa f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Declaració publicitària sobre la superioritat de la qualitat ambiental d’un producte respecte a un altre competidor que té la mateixa funció o una de semblant.
en comparative assertion subst.
es declaración comparativa f.
fr déclaration comparative f.

Declaració d’Estocolm n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració de la conferència de les Nacions Unides sobre el medi ambient humà.
Sin. pref.: Declaració de la conferència de les Nacions Unides sobre el medi ambient humà n. pr. f.
en Stockholm Declaration n. pr.
es Declaración de Estocolmo n. pr. f.
fr Déclaration de Stockholm n. pr. f.

declaració d’impacte ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Document redactat per les autoritats competents que determina, a partir de l’estudi d’impacte ambiental i només pel que fa al medi si és convenient dur a terme un projecte i, en cas afirmatiu, fixa les condicions en què s’ha de desenvolupar per a una protecció adequada del medi.
V. t.: avaluació d’impacte ambiental f.
en regulatory impact statement subst.
es declaración de impacto ambiental f.
fr déclaration de l’impact sur l’environnement f.