Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veuredefecte (GLOSCOR)
veuredefecte (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredefecte (DJC)
 dret
veuredefecte (DRAMAD)
 ramaderia
veuredefecte cristal·lí (AQQ)
 química
veuredefecte cristal·lí (DGEOL)
 cristal·lografia
veuredefecte de forma (DJC)
 dret
veuredefecte de Frenkel (DGEOL)
 cristal·lografia
veuredefecte de ostium secundum (DEM)
 cardiologia
veuredefecte de repleció (DEM)
 gastroenterologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca defecte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

defecte m.
Glossari de corrosió
Sin. compl.: fallada f.
de Fehlstelle f.
en defect subst., holiday subst.
es defecto m., fallo m.
fr défaut m.

defecte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Mancança, malformació, absència.
de Defekt, Gebrechen
en defect
es defecto
fr défaut, défect
it difetto

defecte m.
Diccionari jurídic
dret
Falta2.
Sin. pref.: falta2 f.
es defecto

defecte m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conformació natural no correcta d’un animal que repercuteix negativament en el seu rendiment productiu i en la seva qualitat estètica o racial.
es defecto m.

defecte cristal·lí c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Sin. compl.: vacant f.

defecte cristal·lí m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Imperfecció cristal·lina.
en defect lattice, flaw
es defecto cristalino
fr défaut cristallin

defecte de forma c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Falta derivada de la no aplicació de les normes processals en una causa, que pot arribar a produir la nul·litat de les actuacions.
es defecto de forma

defecte de Frenkel m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Associació d’una vacant cristal·lina més un àtom intersticial.
en Frenkel defect
es defecto de Frenkel
fr défaut de Frenkel

defecte de ostium secundum m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Varietat freqüent de comunicació interauricular (90 % dels casos) que es localitza a la part central del septe interauricular i que pot associar-se amb un prolapse de la vàlvula mitral.

defecte de repleció m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anomalia en el contorn de qualsevol tram del tub digestiu quan és examinat radiològicament amb medi de contrast.