Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureadvocat de la defensa | advocada de la defensa (DJC)
 dret processal
veureagrupació de defensa forestal (DCA)
 ecologia
veureagrupació de defensa forestal (DJC)
 dret ambiental
veureAgrupació de Defensa Sanitària (DRAMAD)
 ramaderia
veurebordó de defensa (BMC)
 parts de bastiments
veurecondicionament de les reaccions de defensa (VPCA)
veurecontractura de defensa (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurecontradefensa (DJC)
 dret
veuredefensa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredefensa1 (DJC)
 dret
Cerca defensa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

advocat de la defensa | advocada de la defensa c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Advocat defensor | advocada defensora.
Ex.: L’advocat de la defensa assegura que no hi ha proves suficients per a condemnar la seva clienta.
Sin. pref.: advocat defensor | advocada defensora c. nom. m. | c. nom. f.
es abogado defensor | abogada defensora, abogado de la defensa | abogada de la defensa

agrupació de defensa forestal f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ADF
ecologia
Agrupació de caràcter voluntari orientada a la prevenció d’incendis forestals en què participen dels propietaris dels terrenys forestals i que té suport oficial.
en forest defense group subst.
es agrupación de defensa forestal f.
fr groupe de défense forestière m., groupement de défense forestière m.

agrupació de defensa forestal c. nom. f.
Diccionari jurídic
sigla: ADF
dret ambiental
Associació de caràcter voluntari orientada a la prevenció d’incendis forestals en què participen els propietaris dels terrenys forestals i que té suport oficial.
es agrupación de defensa forestal

Agrupació de Defensa Sanitària f.
Diccionari de ramaderia
sigla: ADS
ramaderia
Associació de ramaders, promoguda per les autoritats sanitàries, l’objectiu de la qual és l’eradicació o el control de determinades malalties del bestiar per millorar la productivitat de les ramaderies.
es ADS f., Agrupación de Defensa Sanitaria f.

bordó de defensa c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

condicionament de les reaccions de defensa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en defense reactions conditioning subst.

contractura de defensa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Contractura que apareix en un múscul superficial com a resposta reflexa a la inflamació d’un òrgan subjacent.

contradefensa f.
Diccionari jurídic
dret
Treball de defensa que en reforça un altre.
es contradefensa

defensa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualsevol dels mitjans (o el conjunt dels mitjans) pels quals l’organisme resisteix l’acció d’allò que l’ataca o amenaça de causar-li algun dany.
de Abwehr
en defense
es defensa
fr défense
it difesa

defensa1 f.
Diccionari jurídic
dret
Allò que és dit o escrit per a defensar algú o alguna cosa.
Ex.: Publicar una defensa de la religió.
es defensa