Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredeixar en banda (DPESCA)
 pesca
veuredeixar en guaret (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredeixar pendent (DJC)
 dret públic
veuredeixar sense efecte1 (DJC)
 dret
veuredeixar sense efecte2 (DJC)
 dret civil
veuredeixar vacant (DJC)
 dret
veuredeixar-se endur (pel corrent) (BMC)
 fraseologia
Cerca deixar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deixar en banda v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Deixar una corda o un ormeig lliure, sense tibar.

deixar en guaret c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Fer guaret.
Sin. pref.: fer guaret c. v.
en to leave fallow, fallowing
es dejar en barbecho
fr laisser en jachère, mise en jachère
gl deixar a barbeito
pt deixar em pousio

deixar pendent c. v.
Diccionari jurídic
dret públic
No prosseguir un assumpte.
Ex.: Han deixat pendent el teu cas fins que t’assignin un nou advocat.
Sin. compl.: aparcar v. tr.
es dejar pendiente

deixar sense efecte1 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Anul·lar1.
Ex.: L’Ajuntament ha deixat sense efecte la decisió presa per l’assemblea plenària la setmana anterior.
Sin. pref.: anul·lar1 v. tr.
es dejar sin efecto, revocar

deixar sense efecte2 c. v.
Diccionari jurídic
dret civil
Anul·lar2.
Ex.: La sentència deixava sense efecte el contracte de compravenda.
Sin. pref.: anul·lar2 v. tr.
es dejar sin efecto

deixar vacant c. v.
Diccionari jurídic
dret
No prosseguir en un lloc de treball.
Ex.: Ha deixat vacant el càrrec de director.
es causar baja

deixar-se endur (pel corrent) c. v.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia