Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veuredelicte que compromet la pau o la independència de l’Estat (DJC)
 dret penal
veuredensitat-dependència (DCA)
 demografia
veuredependència (DEM)
 biologia
veuredependència (DEM)
 farmacologia
 psiquiatria
veuredependència (DCA)
 ecologia
veuredependència1 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredependència (DPF)
 transport ferroviari
veuredependència2 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredependència conductal (VPCA)
veuredependència d’ancoratge (DEM)
 histologia
Cerca dependència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte que compromet la pau o la independència de l’Estat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte vinculat a la protecció de la pau, als interessos de l’Estat i a la seguretat interior en general.
es delito que compromete la paz o la independencia del Estado

densitat-dependència f.
Diccionari de les ciències ambientals
demografia
Control de la mida d’una població a partir de factors ambientals que varien amb la densitat de població.
en density-dependence subst.
es densidad-dependencia f.
fr densité-dépendance f.

dependència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
En ecologia, relació d’un ésser viu amb els altres membres de la seva biocenosi i amb els factors ambientals.
de Dependenz
en dependence
es dependencia
fr dépendance
it asservimento

dependència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
psiquiatria
Fenomen en virtut del qual, i com a resultat de l’administració d’un fàrmac, es desencadenen una sèrie de forces —fisiològiques, bioquímiques, socials o ambientals— que predisposen a la seva utilització de manera continuada.
de Dependenz
en dependence
es dependencia
fr dépendance
it asservimento

dependència f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Relació d’un ésser viu amb els altres membres de la biocenosi o amb els factors ambientals.
en dependence subst.
es dependencia f.
fr dépendance f.

dependència1 f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Situació en què es troba qui treballa per compte d’altri i sota la seva direcció i que configura l’element diferencial de la relació de treball o laboral respecte d’altres relacions jurídiques de prestació de serveis.
es dependencia

dependència f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cada una de les agrupacions dirigides per un cap i amb locals propis a les que s’encomana la gestió d’una part de l’explotació.
es dependencia
fr dépendance, établissement

dependència2 f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
V.: prestació per dependència c. nom. f.
es dependencia

dependència conductal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en behavioral dependence subst.

dependència d’ancoratge f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
Característica de les cèl·lules normals que necessiten un entorn adequat per a créixer normalment. Es considera que la cèl·lula neoplàstica pot ésser independent d’ancoratge.