Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurecodesenvolupar (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredesenvolupar (DJC)
 dret públic
veuredesenvolupar (NOV)
 enginyeria
veuredesenvolupar-se (VOCFOR)
 preparació i plantació
Cerca desenvolupar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

codesenvolupar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En el context d’organitzacions edàfiques, realitzar simultàniament una sèrie de processos que tenen lloc conjuntament i que afecten dues o més característiques o components d’un sòl, de manera que cada un canvia com a resultat de canvis en l’altre o en els altres. P. e., els sòls vesiculars i els paviments del desert es desenvolupen conjuntament.
Sin. compl.: coevolucionar v. tr.
V. t.: sòl vesicular c. nom. m.
en to coevolute
es codesarrollar
fr codévellopper

desenvolupar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Realitzar o dur a terme {una activitat, un pla, un programa, un projecte o una funció}.
Ex.: L’Ajuntament té previst desenvolupar un nou pla de millora urbana.
Sin. compl.: desenrotllar v. tr.
es desarrollar

desenvolupar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 83 de la segona sèrie.
es desarrollar v. tr.
fr développer v. tr.
it sviluppare v. tr.

desenvolupar-se v. pron.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Una planta. És millor usar créixer3.