Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veurecanal de desguàs (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurecanal de desguàs (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurecanal de desguàs (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanal de desguàs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanal de desguàs (ATGC)
 geografia
veurecanal de desguàs (DCA)
 geografia
veurecanal desguassador (ATGC)
 geografia
veurecol·lector de desguàs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredesguàs (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
veuredesguàs1 (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Cerca desguàs a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canal de desguàs c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: canal d’escolament c. nom. m., canal de desaigua c. nom. m.
fr entonnoir m.

canal de desguàs m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Part mitjana d’un torrent que uneix la conca de recepció amb el con de dejecció, i que forma una llera única per on les aigües baixen concentrades.
en drainage channel, flow channel, outflow-channel
es canal de desagüe
fr canal d’écoulement, chenal d’écoulement

canal de desguàs c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en waterway subst.
es canal de desagüe c. nom. m.
fr chenal d'écoulement c. nom. m.

canal de desguàs c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el context de la conservació de sòls i aigües, llera que actua de canal col·lector de les aigües procedents d’una terrassa de desguàs. Té un cost de construcció baix.
Es pot tractar d’una llera natural o d’un canal construït. La llera natural correspon a la xarxa hidrològica natural (tàlvegs, escorrancs, barrancs) i resulta adient si existeix un pendent moderat i està protegida per l’existència d’arbres, matolls, herba o fullaraca que recobreixen el fons i les vores, cosa que evita que l’aigua rebuda adquireixi velocitat i resulti erosiva. El canal construït es dissenya perquè tingui capacitat per desguassar l’aigua màxima que reb (d’acord amb un període de retorn determinat) i perquè estigui protegit, per tal que l’aigua no l’erosioni. Si el canal és de terra, es pot protegir de les maneres següents: 1) sembrant-hi gespa, per la qual cosa cal seleccionar espècies apropiades per a la zona (clima i sòl); 2) amb pedres o amb sacs de terra, o 3) revestint-lo amb formigó. També s’hi poden construir rastells i dics. En cas contrari, existeix el risc que la mida de la secció transversal vagi augmentant i el canal evolucioni cap a un escorranc i finalment cap a un barranc.
En aquest tipus de canals, per una banda, cal evitar l’entrada de bestiar, per la qual cosa s’ha de preveure delimitar el canal; per una altra banda, no s’ha d’utilitzar com a camí de pas per a la maquinària agrícola.
Sin. compl.: col·lector de desguàs c. nom. m.
V.: canal m., canal de descàrrega c. nom. m., periode de retorn c. nom. m., rastell m., terrassa de desguàs c. nom. f.
en terrace outlet, diversion canal
es canal de desagüe
fr canal de diversion, exutoire
gl desaugadoiro
pt canal de desague

canal de desguàs c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Part intermèdia d’un torrent per on evacua l’aigua i els materials sòlids que arrossega.
2. Canal desguassador.
Sin. pref.: canal desguassador c. nom. m.

canal de desguàs m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Part intermèdia d’un torrent per on evacua l’aigua i els materials.
Sin. compl.: canal4 m., canal d’escolament m.
en flow channel subst., outflow channel subst.
es canal de desagüe m. o f.
fr chenal d’écoulement m.

canal desguassador c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Canal que permet desguassar terres pantanoses o assecar aiguamolls o llacunes.
Sin. compl.: canal de desguàs c. nom. m.
V. t.: desguàs m.

col·lector de desguàs c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal de desguàs.
Sin. pref.: canal de desguàs c. nom. m.
en canal colector
es colector de desagüe
fr drain collecteur, canal collecteur
gl colector de desaugadoiro
pt coletor de desague

desguàs m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en drain subst.
es desagüe m., aliviadero m.
fr dégorgeoir m.

desguàs1 m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Sin. compl.: desaigua m.
V.: desguàs2 m.