Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (47 registres)
veureabandó de destinació (DJC)
 dret penal
veureabandonament de destinació (DJC)
 dret penal
veureaigua aromàtica destil·lada (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veureaigua bidestil·lada (DEM)
 química
veureaigua destil·lada (DEM)
 farmacologia
 investigació, metodologia i estadística
 química
veurebidestil·lador (DUQ)
 química
veurecapçal de destil·lació (DUQ)
 química
veureclandestí | clandestina (DJC)
 dret
veurede cobrament a destinació (DJC)
 dret
veuredestil·lació (AQQ)
 química
Cerca destí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandó de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció d’abandonar una destinació o de deixar un servei un funcionari o funcionària públic o una autoritat.
Sin. compl.: abandonament de destinació c. nom. m.
es abandono de destino

abandonament de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Abandó de destinació.
Sin. pref.: abandó de destinació c. nom. m.
V. t.: abandó de família c. nom. m.
es abandono de destino

aigua aromàtica destil·lada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Qualsevol de les solucions aquoses obtingudes destil·lant amb aigua o al vapor (a pressió ordinària o al buit, amb maceració prèvia o sense) certes plantes i flors. Són anomenades també així les solucions similars preparades sense destil·lar, dissolent en aigua olis essencials detergents suficientment solubles, o àdhuc productes sintètics odorants. Llur importància havia estat gran en farmàcia, però actualment han caigut en desús.

aigua bidestil·lada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Aigua que ha sofert dues destil·lacions a fi d’obtenir-la amb un grau de puresa superior al de l’aigua destil·lada ordinària.

aigua destil·lada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
investigació, metodologia i estadística
química
Aigua de puresa elevada, obtinguda a partir de l’aigua natural per destil·lació. La destil·lació n’elimina la major part de les substàncies dissoltes o en suspensió, però no permet d’obtenir aigua totalment pura. És utilitzada correntment en els laboratoris i en la indústria farmacèutica.

bidestil·lador m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Aparell destil·latori que forneix d’una manera contínua destil·lat, gen. aigua, provinent de dues destil·lacions consecutives.

capçal de destil·lació c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Cadascun dels adaptadors, gen. de terminacions esmerilades, que, acoblats a un matràs, el transformen en un matràs de destil·lació, com el capçal de destil·lació simple (v. fig. 3) o com el de Claisen (v. fig. 48 c); sovint són emprats també com a capçals de columnes de fraccionament.

clandestí | clandestina adj.
Diccionari jurídic
dret
Que s’ha fet d’amagat perquè és il·legal o il·lícit.
Ex.: S’ha assabentat de la reunió clandestina que va tenir lloc dijous passat.
es clandestino | clandestina

de cobrament a destinació loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que ha de pagar qui ho rep, s’aplica a l’import de trucades telefòniques i de trameses postals.
Ex.: El telèfon d’emergències és de cobrament a destinació.
es a cobro revertido

destil·lació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en distillation subst.