Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 30 (292 registres)
veurea la discreció de (DJC)
 dret
veureactitud de discòbol (DEM)
 neurologia
veureaixeta d’obturador de disc (LMC)
 construcció
veureaixeta de disc (LMC)
 construcció
veureanisotropia discontínua (DGEOL)
 cristal·lografia
veureaprenentatge d'evitació discriminativa (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació sense errors (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació verbal (VPCA)
veureaprenentatge discriminatiu (VPCA)
Cerca disc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la discreció de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons el voler de.
Ex.: La normativa sobre el tractament dels residus perillosos es deixa a la discreció de les autonomies.
Sin. compl.: a l’arbitri de2 loc. prep., a la mercè de loc. prep., a mercè de loc. prep.
es a merced de

actitud de discòbol f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Actitud que recorda un llançador de disc i és causada per estimulació dels canals semicirculars.

aixeta d’obturador de disc f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aixeta de disc f.
de Hahnscheibe, Wasserhahnscheibe
en disc mixer tap
es grifo de plato
fr mitigeur à disque

aixeta de disc f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aixeta d’obturador de disc f.
de Hahnscheibe, Wasserhahnscheibe
en disc mixer tap
es grifo de plato
fr mitigeur à disque

anisotropia discontínua f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Anisotropia en què el paràmetre considerat no varia progressivament segons la direcció en què s’observa; per ex., el clivatge.
Ant.: anisotropia contínua f.
es anisotropía discontinua
fr anisotropie discontinue

aprenentatge d'evitació discriminativa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en discriminative avoidance learning subst.

aprenentatge de discriminació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge discriminatiu c. nom. m.
en discrimination learning subst.

aprenentatge de discriminació sense errors c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en errorless discrimination learning subst.

aprenentatge de discriminació verbal c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en verbal discrimination learning subst.

aprenentatge discriminatiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
Sin. abs.: aprenentatge de discriminació c. nom. m.
en discriminative learning subst.