Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veurebidiscordança (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurediscordança (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordança (DEM)
 genètica
veurediscordança (ATGC)
 geografia
veurediscordança angular (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordança angular (GESTRAT)
 unitats limitades per discontinuïtats
veurediscordança atectònica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordança atenuada (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordança cartogràfica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordança escalant (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
Cerca discordança a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bidiscordança f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Discordança angular en què les dues sèries estratigràfiques en contacte tenen una posició en l’espai que difereix tant pel cabussament com per la direcció.
es bidiscordancia

discordança f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Manca de paral·lelisme entre dues sèries o successions estratigràfiques.
Ant.: concordança f.
en discordance
es discordancia
fr discordance

discordança f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Mancança d’acord. En genètica, es diu de la presència d’un factor determinat en un sol membre d’un parell bessó; és un terme oposat a concordança.

discordança f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Manca de correspondència o de conformitat entre les capes de les roques, plegades o no, bé siguin capes horitzontals, inclinades o verticals.

discordança angular f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Manca de paral·lelisme entre dues sèries de roques sedimentàries superposades de manera que la sèrie superior descansa, formant angle, damunt la sèrie inferior, que pot haver estat basculada, fallada o plegada i més o menys truncada per una fase erosiva posterior o contemporània a la fase de deformació que ha afectat la sèrie infrajacent. Així, una discordança angular és el testimoni d’una fase de deformació tectònica i, alhora, d’una discontinuïtat o llacuna sedimentària.
en angular unconformity
es discordancia angular
fr discordance angulaire

discordança angular c. nom. f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats limitades per discontinuïtats
Inconformitat en la qual els plans d’estratificació inferiors i superiors formen un angle els respecte dels altres.
en angular unconformity subst.

discordança atectònica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Disposició geomètrica en discordança angular entre dues sèries estratigràfiques o paquets deposicionals, o entre dos estrats o dues laminacions, que no ha estat causada per cap moviment diastròfic, sinó per un fenomen local com la disharmonia —una esllavissada (slump)— o per una estructura sedimentarioerosiva com pot ésser una megastratificació encreuada, la base d’un paleocanal o d’un canyó submarí, etc.
Sin. compl.: falsa discordança f.
es discordancia atectónica
fr discordance atectonique

discordança atenuada f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Discordança sinsedimentària la llacuna estratigràfica de la qual és esmorteïda cap al centre de la conca.
en attenuous unconformity
es discordancia atenuada
fr discordance atténuée

discordança cartogràfica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Discordança d’angle molt feble, poc aparent a l’escala de l’aflorament, però que és posada de manifest en el mapa geològic.
es discordancia cartográfica
fr discordance cartographique

discordança escalant f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Discordança angular que té una superfície de discordança molt rosta; la sèrie superior la recobreix formant un overlap relativament molt inclinat. El conjunt d’aquestes capes sembla que escali la superfície de discordança.
es discordancia escalante