Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veurea disposició judicial (DJC)
 dret
veurea la disposició de (DJC)
 dret
veureacte de disposició (DJC)
 dret civil
veuredisposició (CINZ)
 zoologia
veuredisposició (VOCFOR)
 generalitats
veuredisposició (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredisposició (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veuredisposició1 (DJC)
 dret públic
veuredisposició2 (DJC)
 dret
veuredisposició3 (DJC)
 dret constitucional
Cerca disposició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a disposició judicial loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En espera de la decisió del jutge o jutgessa, es diu en relació amb una persona detinguda.
Ex.: El detingut passà a disposició judicial després de declarar en la comissaria.
es a disposición judicial

a la disposició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per a ser utilitzat o resolt segons el voler de.
Ex.: Els fulls de reclamació han d’estar a la disposició dels clients. La mesa electoral ha de tenir a la disposició dels ciutadans les paperetes necessàries. Poseu a la nostra disposició les còpies del document. La llei obliga a tenir a la meva disposició els fulls de reclamació de l’hotel. L’advocat tenia a la seva disposició una mostra de DNA, però no la va fer analitzar. L’Administració posa a la teva orientació un conjunt de serveis d’ordenació per a l’autoocupació. Posem a la vostra disposició tots els documents necessaris per al procés penal.
Sin. compl.: al manar de2 loc. prep.
es a disposición de

acte de disposició c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte pel qual se cedeix un dret, es transmet un bé o es grava un immoble.
es acto de disposición

disposició f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Regla.
Sin. pref.: regla f.
en provisions subst.

disposició f.
Vocabulari forestal
generalitats

disposició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de posar (alguna cosa) d’una certa manera per a un fi determinat, de preparar (alguna cosa) per a una circumstància.
de Aufstellung, Disposition
en disposition, set
es disposición
fr disposition
it disposizione

disposició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psicologia
Inclinació transitòria —a diferència de l’actitud i de l’habitud que són més estables— de l’ànim o de la voluntat a respondre d’una manera determinada a un estímul i a actuar de forma peculiar en una situació.
de Aufstellung, Disposition
en disposition, set
es disposición
fr disposition
it disposizione

disposició1 f.
Diccionari jurídic
dret públic
Acció i efecte de disposar.
Ex.: La disposició de l’articulat no permet diferenciar l’objecte de l’objectiu d’aquesta llei.
es disposición

disposició2 f.
Diccionari jurídic
dret
Estat d’esperit o de cos en què algú es troba per a fer alguna cosa.
Ex.: Les dues parts han mostrat una bona disposició per a arribar a un acord satisfactori.
es disposición

disposició3 f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Enunciat que forma part d’un text o d’un document normatiu.
es disposición