Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureadob en dissolució (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureanàlisi per redissolució (AQQ)
 química
veureanàlisi potenciomètrica per redissolució (AQQ)
 química
veureavenc de dissolució (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecalor de dissolució (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecàrrega en dissolució (DGEOL)
 hidrogeologia
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecubeta de dissolució (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veuredissolució (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
 lluita i mitjans
veuredissolució (DGEOL)
 geoquímica
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredissolució (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca dissolució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adob en dissolució c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitzant en dissolució.
en [GB] solution fertiliser
en [US] solution fertilizer
es abono en disolución
fr engrais en solution
gl fertilizante en disolución
pt adubo em solução

anàlisi per redissolució c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Voltamperometria per redissolució.
Sin. pref.: voltamperometria per redissolució c. nom. f.
en stripping analysis subst.

anàlisi potenciomètrica per redissolució c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica en la qual l’anàlit és preconcentrat electroquímicament en l’elèctrode de treball a un potencial controlat. Tot seguit, el potenciòstat és desconnectat i el potencial de l’elèctrode de treball és mesurat respecte del temps, durant el qual una espècie química en solució oxida o redueix l’anàlit preconcentrat i el torna de nou a la solució. El temps necessari per a arribar al punt final potenciomètric és proporcional a la quantitat d’anàlit.
en potentiometric stripping analysis subst.

avenc de dissolució m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Avenc format esp. per l’acció corrosiva de l’aigua que penetra lentament cap a l’interior del massís càrstic; generalment presenta una secció circular o el·líptica i un diàmetre no gaire gran, i és format en zona d’encreuament de fractures.
en funnel sink, solution sink
es sima de disolución
fr aven de dissolution, gouffre de dissolution

calor de dissolució c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Energia emesa o absorbida quan es dissol un solut (generalment, en forma de calor). En el cas del sòl, en dissoldre’s una sal es trenca el reticle cristal·lí (energia reticular), les molècules d’aigua (a causa del caràcter bipolar) formen una capa d’hidratació al voltant dels ions (energia d’hidratació) i es desprèn energia o se n’absorbeix en forma de calor.
en heat of solution
es calor de disolución
eu disoluzio-bero
fr chaleur de dissolution
gl calor de disolución
pt calor de dissolução

càrrega en dissolució f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Material dissolt que transporta un corrent d’aigua.
Sin. compl.: càrrega dissolta f.
en dissolved load
es carga en solución
fr charge dissoute

cubeta de dissolució f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Gnamma, cadolla.
es cubeta de disolución
fr cuvette de dissolution

dissolució f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
lluita i mitjans

dissolució f.
Diccionari de geologia
geoquímica
sedimentologia: petrologia sedimentària
Procés pel qual una roca, un mineral (el solut) es dispersa per efecte d’una altra substància, generalment un líquid (el dissolvent), i dóna un sistema homogeni o una solució, el qual té forma iònica, molecular o col·loïdal.
en solution
es disolución
fr dissolution

dissolució f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en dissolution subst.
es disolución f.
fr dissolution f.