Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veurea curta distància1 (DJC)
 dret
veurea curta distància2 (DJC)
 dret
veurea llarga distància1 (DJC)
 dret
veurea llarga distància2 (DJC)
 dret
veureaberració de distància (DEM)
 oftalmologia
veureceptor a distància (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 neurologia
veureConveni sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera de llarga distància (DCA)
 ciències polítiques
veurede llarga distància (DPF)
 transport ferroviari
veuredistància (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
Cerca distància a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a curta distància1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’havien disparat a curta distància.
es a corta distancia

a curta distància2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara, s’aplica a trets.
Ex.: La ferida provocada pel tret a curta distància que li van disparar a la cama podria complicar-se.
es a corta distancia

a llarga distància1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància de la pell superior a l’abast dels elements que produeixen el tatuatge, generalment a més d’un metre.
Ex.: El forense ha afirmat que l’havien disparat a llarga distància.
es a larga distancia

a llarga distància2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Disparat amb la boca de l’arma a una distància de la pell superior a l’abast dels elements que produeixen el tatuatge, generalment a més d’un metre.
Ex.: Els trets a llarga distància deixen una marca característica a la pell.
es a larga distancia

aberració de distància f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Visió borrosa per a objectes llunyans.

ceptor a distància m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
neurologia
Ceptor que rep uns estímuls que no hi arriben per contacte directe.

Conveni sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ginebra (Suïssa) el 13 de novembre de 1979 en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 16 de març de 1983, que té per objectius protegir els éssers humans i el medi contra la contaminació atmosfèrica, limitar, en la mesura que sigui possible, reduir gradualment i prevenir la contaminació atmosfèrica, incloent-hi la de caràcter transfronterer a llarga distància. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Àsia Central i l’Amèrica del Nord.
en Convention on long-range transboundary air pollution n. pr.
es Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia n. pr. m.
fr Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance n. pr. f.

Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera de llarga distància n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ginebra el 1979 en una conferència internacional organitzada per la Comissió Econòmica Europea per a reduir la incidència de la pluja àcida originada per la contaminació atmosfèrica, principalment pel diòxid de sofre, i el transport transfronterer d’aquest compost, sense determinar límits quantitatius. L’any 1983 entrà en vigor, i els països nòrdics van proposar de reduir les emissions de diòxid de sofre en un 30 % per a l’any 1993, mesura que va ser acceptada per la resta de països participants. L’any 1985 es redactà el protocol per a la reducció de les emissions i fluxos transfronterers de diòxid de sofre en un 30 % (Protocol d’Hèlsinki). L’any 1988 se signà un protocol de característiques semblants per als òxids de nitrogen (Protocol de Sofia), amb l’objectiu d’aconseguir reduir, a finals de 1994, els nivells d’emissió, fins a valors inferiors als del 1987.
en Convention on long-range transboundary air pollution n. pr.
es Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza de larga distancia n. pr. m.
fr Convention sur la pollution atmospherique transfrontière n. pr. f.

de llarga distància loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del tren dedicat a enllaçar les principals capitals d’un país.
es de largo recorrido
fr de grandes lignes

distància f.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts