Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureeconomia (DEM)
 biologia
veureeconomia (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureeconomia1 (FONECO)
 economia
veureeconomia (ATGC)
 geografia
veureeconomia (DCA)
 economia
veureeconomia2 (FONECO)
 economia
veureeconomia agrícola (DCA)
 economia
veureeconomia ambiental (DCA)
 economia
veureeconomia ambiental normativa (DCA)
 economia
veureeconomia autoregulada (FONECO)
 economia
Cerca economia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

economia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Adequació i ordenació en l’ésser viu dels seus òrgans i funcions vitals amb relació als processos catabòlics i anabòlics.
de Ökonomie
en economy
es economía
fr économie
it economia

economia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Conjunt harmònic dels aparells orgànics amb les lleis i les funcions que els regulen.
de Ökonomie
en economy
es economía
fr économie
it economia

economia1 f.
Fonaments d’economia
economia
Ciència social que estudia la producció, la distribució i el consum de béns i serveis.
en economics subst.

economia f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Ciència que cerca, d’acord amb cada una de les diverses escoles, fixar els principis i les normes d’aplicació corresponents, dirigides a posar els recusos naturals, els mitjans de producció, el capital, el treball, la tècnica i la mecànica, així com les relacions humanes, en funció de la vida de la col·lectivitat, sigui aquesta comunal, nacional, estatal, superestatal o mundial.

economia f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Ciència que té per objecte d’anàlisi la realitat econòmica, és a dir, els mecanismes segons els quals s’assignen els recursos, es determinen els preus, es reparteix la renda i té lloc el creixement econòmic, i que comprèn els vessants de l’anàlisi econòmica positiva i la normativa. Segons l’economista polonès Oskar Lange, l’economia estudia les lleis socials que governen la producció i la distribució dels mitjans materials per a satisfer les necessitats humanes; mentre que, per a l’economista britànic Lionel C. Robbins, estudia la relació entre fins i mitjans que tenen usos alternatius.
en economics subst.
es economía f.
fr économie f.

economia2 f.
Fonaments d’economia
economia
Sistema de coordinació de les activitats productives d’una societat.
en economy subst.

economia agrícola f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Economia que estudia la localització, distribució i utilització dels recursos consumits i dels productes del conreu i que, en la tradició nord-americana, també inclou la ramaderia.
en agricultural economics subst.
es economia agrícola f.
fr économie agricole f.

economia ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Economia que estudia el medi ambient, tant des del punt de vista de l’anàlisi positiva com normativa.
V. t.: economia ambiental normativa f.
en environmental economics subst.
es economía ambiental f.
fr économie environnementale f.

economia ambiental normativa f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Economia ambiental que desenvolupa criteris d’eficiència econòmica, i en menor mesura de justícia distributiva, sobre polítiques econòmiques mediambientals.
en normative environmental economics subst.
es economía ambiental normativa f.
fr économie environnementale normative f.

economia autoregulada c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Economia en què problemes com ara l’atur es resolen sense la intervenció del govern, mitjançant l’acció de la mà invisible.
en self-regulating economy subst.