Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureedifici (LMC)
 construcció
veureedifici de contenció (DCA)
 física
veureedifici de viatgers (DPF)
 transport ferroviari
veureedifici extern (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veureedifici readaptat (LMC)
 construcció
veureedifici volcànic (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veureedificis de l’explotació agrícola (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurellibre de l’edifici (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
veuresíndrome de l’edifici malalt (DCA)
 epidemiologia
Cerca edifici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

edifici m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Gebäude
en building
es edificio, inmueble
fr bâtiment, immeuble

edifici de contenció m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Escut o blindatge de formigó, de 3 m o 4 m de gruix, que se situa com a capa protectora d’un reactor nuclear a fi i efecte d’absorbir els neutrons i la radiació gamma emesos en el procés radioactiu.
en biological shield subst.
es edificio de contención m.
fr édifice de contention m.

edifici de viatgers c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Edifici principal d’una estació en el qual s’atén al públic.
es edificio de viajeros
fr bâtiment des voyageurs

edifici extern m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Superestructura d’un volcà, part del volcà bastida durant una o diverses fases eruptives i que descansa, amb les seves intrusions, damunt un sòcol de roques més antic, volcàniques o no.
Ant.: substrat volcànic m.
Sin.: superestructura volcànica f.
es edificio externo, superestructura
fr édifice externe

edifici readaptat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Loft
en loft
es loft
fr immeuble reconverti, reconverti

edifici volcànic m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Estructura i relleu construït per una o diverses erupcions volcàniques, que sobresurt de la superfície terrestre i forma un relleu positiu, o edifici extern.
en volcanic edifice
es edificio volcánico
fr édifice volcanique

edificis de l’explotació agrícola c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Construccions que integren una explotació agrícola: casa de camp, magatzems, patis, corrals, estables, àrees de servei i horts, entre altres.
V.: distribució de l’explotació c. nom. f.
en farmstead
es edificios de la explotación agrícola
fr bâtiments de l’exploitation
gl edificios da explotación agrícola
pt construções da exploração agrícola

llibre de l’edifici c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
Conjunt de documents relatius a una obra executada, que inclou la llista identificativa dels agents que han intervingut en el procés d’edificació i les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici.
Ex.: L’Administració pública pot requerir a la propietat que incorpori l’informe de verificació al llibre de l’edifici.
es libro de edificio

síndrome de l’edifici malalt f.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Conjunt de símptomes adversos que presenten les persones ocupants d’alguns edificis, que generalment no van acompanyats de cap lesió orgànica i es diagnostica sovint per exclusió. Normalment, la síndrome de l’edifici malalt fa que els ocupants dels edificis afectats presentin queixes referents a la seva salut en una proporció més gran de la que seria raonable esperar (més del 20 %). Les causes són difícils de diagnosticar atès que en molts casos tenen un origen multifactorial; entre d’altres, es poden considerar: els contaminants ambientals, la ventilació forçada, els materials de construcció i el recobriment interior, el soroll, la temperatura, la humitat, la il·luminació, etc.
en sick-building syndrome subst.
es síndrome del edificio enfermo m.
fr syndrome des bâtiments malsains m.