Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureempenta1 (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
veureempenta (DPF)
 transport ferroviari
veureempenta2 (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veureempenta de l’aigua (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veureempenta de terres (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veureempenta del vent (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veureempenta glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurefenomen de l’empenta (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurelímit d’empenta (DPF)
 transport ferroviari
veuremorena d’empenta (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca empenta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

empenta1 f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
V.: força2 f.
es empuje m.

empenta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Força que s’exerceix contra un element resistent, mur de contenció, estrep d’un pòrtic, etc., i també per fer que un objecte o vagó comenci a moure’s.
es empuje

empenta2 f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials
es empuje m.

empenta de l’aigua c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

empenta de terres c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

empenta del vent c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

empenta glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Pressió produïda pel moviment expansiu del glaç en moviment (drifting ice).
en ice crowding, ice shove, ice thrust
es empuje glaciar
fr poussée des glaces

fenomen de l’empenta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Reflex d’actitud que manté l’equilibri quan l’individu, dempeus davant de l’explorador, rep una empenta anteroposterior o lateral. La musculatura del costat que rep l’empenta es contreu immediatament; aquest reflex no es produeix en la malaltia de Parkinson, les distonies d’actitud, etc., i, en canvi, és normal en les atàxies tabètica i cerebel·losa.
es fenĂłmeno de la impulsiĂłn
fr phénomène de la poussée

límit d’empenta c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Punt quilomètric on la màquina que dóna doble tracció per cua ha de cessar l’empenyiment.
es final de doble tracciĂłn por cola
fr fin de pousse, limite de pousse

morena d’empenta f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Relleu morènic en forma d’arc, corresponent a una morena terminal, frontal o marginal, caracteritzat pels materials d’un till anterior represos, empesos i deformats per l’avançament, o el nou avenç, d’una massa glacial i que adquireix una estructura escatosa.
V. t.: till de deformaciĂł m.
en push moraine, shear moraine, thrust moraine, upsetted moraine
es morrena de empuje
fr moraine de cisaillement, moraine de poussée