Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 107 (1.067 registres)
veurea escala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurea escar (VOCFOR)
 generalitats
veurea escar (DJC)
 dret
veurea escara (DJC)
 dret
veurea escarada (DJC)
 dret
veureabdomen de tauler d’escacs (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureacció rescatable (DJC)
 dret mercantil
veureacidesa bescanviable (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadvocadesc | advocadesca (DJC)
 dret
veureaigua d’escabiosa (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 miscel·lània
 urologia
Cerca esca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a escala loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Representació cartogràfica que manté les proporcions de les delineacions o de l’entorn representat quan el mapa es redueix o s’amplia.
V. t.: delineació f., escala gràfica c. nom. f.
en scaled
es a escala
fr à échelle
gl a escala

a escar loc. adv.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: a preu fet loc. adv.

a escar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Preferia treballar a escar.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a escara loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Antigament, es treballava molt a escara.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a escarada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Els primers mesos de treballar a l’empresa cobrava a escarada.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

abdomen de tauler d’escacs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Abdomen que presenta a la percussió zones de matitat alternades amb zones de timpanisme que no són alterades pels canvis de positura; és degut a la presència de líquid no lliure a la cavitat peritoneal.

acció rescatable c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció de caràcter temporal que en l’acord d’emissió inclou les bases per a efectuar-ne el rescat.
Sin. compl.: acció ad tempus c. nom. f.
es acción rescatable

acidesa bescanviable c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Acidesa intercanviable.
Sin. pref.: acidesa intercanviable c. nom. f.

advocadesc | advocadesca adj.
Diccionari jurídic
dret
D’advocat o advocada.
Ex.: Mitjançant tècniques advocadesques, aconseguí que el testimoni s’exaltés.
es abogadesco | abogadesca

aigua d’escabiosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
miscel·lània
urologia
Infusió d’escabiosa emprada com a sudorífic i diürètic.