Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureescletxa (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 tectònica: geologia estructural
veureescletxa (AQQ)
 quĂ­mica
veureescletxa1 (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veureescletxa (ATGC)
 geografia
veureescletxa2 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureescletxa d’entrada (AQQ)
 quĂ­mica
veureescletxa de sortida (AQQ)
 quĂ­mica
veureescletxa del monocromador (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca escletxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escletxa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
tectònica: geologia estructural
1. Obertura estreta entre dues roques, a terra, etc. que no es clou, i per on passa l’aire i l’aigua o qualsevol altre fluid.
Ex.: Les escletxes del Papiol.
2. Fissura originada en les roques pel relaxament dels esforços interns de la roca durant la consolidació dels materials sedimentats, pel refredament de les masses eruptives per dessecació, o per l’esllavissada d’una capa dura sobre argiles.
V.: fissura1 f.
3. DiĂ clasi entreoberta.
4. En escalada, obertura natural d’una paret rocosa que permet d’ésser utilitzada per a la progressió.
V. t.: fractura2 f., esquerda1 f.
Sin. vulg.: badall m., bei2 m., calama f., clivella f., creballa f., crebassa1 f., crella f., creta2 f., cretlla f., crétua f., escreballa f., escretlla f., esquetja f., estuna f., fall2 m., fenedura f., fenella f., finella f., ganya f., ganyada f., regall m.
en cleft, crevice, split
es grieta, rendija
fr fente

escletxa f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en slit subst.

escletxa1 f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
es grieta f.
fr fente f.

escletxa f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Clivella en un terreny o en una roca.
Ex.: Al Papiol (Baix Llobregat), hom pot visitar fondes escletxes.

escletxa2 f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

escletxa d’entrada c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en entrance slit subst.

escletxa de sortida c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en exit slit subst.

escletxa del monocromador c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en monochromator slit subst.