Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureescotadura (OSART)
 ossos: ossos i parts d’ossos
 ossos: terminologia relacionada amb els ossos
veureescotadura (ATGC)
 geografia
veureescotadura cardíaca del pulmó esquerre (DEM)
 cardiologia
 Ã²rgans i sistemes
 pneumologia
veureescotadura cerebel·losa anterior (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureescotadura cerebel·losa posterior (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureescotadura ciàtica major (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureescotadura ciàtica major (OSART)
 ossos: ossos i parts d’ossos
veureescotadura ciàtica menor (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureescotadura ciàtica menor (OSART)
 ossos: ossos i parts d’ossos
veureescotadura coracoïdal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca escotadura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escotadura f.
Ossos i articulacions
ossos: ossos i parts d’ossos
ossos: terminologia relacionada amb els ossos
Sin.: incisura f.
en notch subst.
es escotadura f., incisura f.
la incisura

escotadura f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Entrant que forma el mar en una costa.

escotadura cardíaca del pulmó esquerre f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
òrgans i sistemes
pneumologia
Escotadura de la vora anterior del pulmó esquerre, formada per l’empremta que hi produeix el cor.

escotadura cerebel·losa anterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Escotadura mediana de la part anterior de la circumferència del cerebel, que allotja els tubercles quadrigeminats inferiors i de la qual surten els peduncles cerebel·losos.
Sin. compl.: escotadura semilunar
la incisura semilunaris

escotadura cerebel·losa posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Escotadura mediana de la part posterior de la circumferència del cerebel, que és en relació amb la vora anterior de la falç del cerebel i amb la cresta occipital interna.
Sin. compl.: escotadura marsupial
la incisura marsupialis

escotadura ciàtica major f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Escotadura extensa i profunda de la vora posterior de l’os coxal, situada entre l’espina ilíaca posteroinferior i l’espina ciàtica, travessada pel múscul piramidal, els vasos i els nervis glutis superiors, els nervis ciàtics major i menor, els vasos isquiàtics i els vasos i nervi púdics interns.
Sin. compl.: escotadura isquiàtica major

escotadura ciàtica major f.
Ossos i articulacions
ossos: ossos i parts d’ossos
en greater sciatic notch subst.
es escotadura ciática mayor f.
la incisura ischiadica major

escotadura ciàtica menor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Escotadura de la vora posterior de l’os coxal situada a sota de l’espina ciàtica, per la qual passen el múscul obturador intern i els vasos i el nervi púdics interns.
Sin. compl.: escotadura isquiàtica menor

escotadura ciàtica menor f.
Ossos i articulacions
ossos: ossos i parts d’ossos
en lesser sciatic notch subst.
es escotadura ciática menor f.
la incisura ischiadica minor

escotadura coracoïdal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Petita escotadura del cantell superior de l’omòplat, situada per dintre de l’apòfisi coracoide, que es converteix en un orifici osteofibrós, mitjançant el lligament coracoïdal, i que és travessat pel nervi suprascapular.
Sin. compl.: incisura scapulare, escotadura escapular, escotadura semilunar, escotadura suprascapular, lúnula de l’escàpula