Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecorba d’esgotament (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureesgotament (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureesgotament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesgotament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesgotament del delicte (DJC)
 dret penal
veureesgotament del sòl (DCA)
 edafologia
veureesgotament nerviós (DEM)
 salut mental
veureesgotament per calor (DEM)
 malalties i síndromes
veurepou d’esgotament (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
Cerca esgotament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corba d’esgotament c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

esgotament m.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Sin. pref.: exhauriment m.

esgotament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’esgotar o d’esgotar-se; l’efecte.

esgotament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Afebliment gradual d’una o de diverses funcions, sense lesió, produït per l’excés d’exercici; pèrdua extrema de forces.
de Erschöpfung
en exhaustion
es agotamiento
fr épuisement
it esaurimento

esgotament del delicte c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Consecució o no de la finalitat pretesa per la part autora del delicte després d’haver realitzat la totalitat de la conducta típica i haver consumat el delicte.
es agotamiento del delito

esgotament del sòl m.
Diccionari de les ciències ambientals
edafologia
Minva notable de la fertilitat del sòl per la pèrdua o l’extracció de nutrients.
en soil depletion subst.
es agotamiento del suelo m.
fr épuisement du sol m.

esgotament nerviós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Estat de fatiga excessiva produït per un treball intel·lectual intensiu o per situacions d’estrès emocional.
Sin. compl.: surmenage, neuròlisi
fr surmenage

esgotament per calor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Situació deguda a l’exposició d’un individu a un ambient molt calorós, que es presenta especialment en persones grans que reben tractament diürètic o hipotensor i en esportistes no aclimatats, produït per la fallida dels mecanismes secundaris a la sudoració excessiva. Es caracteritza per cefalea, mareig, debilitat, nàusees, vòmits, pal·lidesa, sudoració i temperatura corporal normal o lleugerament elevada, quadre clínic que pot evolucionar vers el col·lapse cardiocirculatori. La diferència fonamental amb el cop de calor és que la termoregulació es manté, no hi ha anhidrosi i el nivell de consciència és gairebé normal.
Sin. compl.: col·lapse per calor

pou d’esgotament m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Pou d’exhauriment.