Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureangle d’esllavissament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecara d’esllavissament (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecara d’esllavissament dunar (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureesllavissament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureesllavissament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureesllavissament (DCA)
 geologia
veureesllavissament (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureesllavissament (LMC)
 construcció
veureesllavissament d’arrossegalls (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureesllavissament en falca (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca esllavissament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’esllavissament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Angle entre l’horitzontal i una superfície inclinada constituïda per materials incoherents, per damunt del qual aquests comencen a esllavissar-se; és lleugerament major que l’angle de talús.
en angle of slide, angle of slip
es ángulo de deslizamiento
fr angle de glissement

cara d’esllavissament f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cara de sotacorrent d’una onada de sorra (sand wave), la qual coincideix amb la capa d’acumulació en un pendent inestable d’una laminació frontal (foreset).
en slip face, slip slope
es cara de deslizamiento
fr talus croulant

cara d’esllavissament dunar f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cara acrecional o capa a sotavent d’una duna que presenta un talús d’inestabilitat, que fa que la sorra s’hi esllavissi per paquets (angl. avalanches) tot seguint la línia de màxim pendent, com si fossin unes petites allaus.
en avalanche bedding, collapsing face, slip face, steep face
fr talus croulant

esllavissament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Caiguda brusca d’una massa de materials que se separen uns dels altres en masses més o menys grosses.
en rock slide subst.
es derrumbe m., desprendimiento m.
fr éboulement m.

esllavissament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. Acció d’esllavissar-se.
2. Esllavissada.
Sin.: escorgegat m., esllavissada f.
en rock slide
es deslizamiento
fr éboulement, glissement

esllavissament m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Esllavissada.
Sin. pref.: esllavissada f.
en landslip subst., landslide subst.
es deslizamiento m., desmoronamiento m., desprendimiento m.
fr glissement m., éboulement m.

esllavissament m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Moviment de massa que consisteix en el desplaçament vessant avall d’una massa compacta de sòl o de roca, que té lloc predominantment sobre una o més superfícies de trencament o zones relativament primes amb una intensa deformació de cisalla, definides i la preservació a grans trets de la forma de la massa desplaçada. Es tracta d’un moviment relativament lent de l’ordre d’algun metre al dia.
Sin. compl.: lliscament m.
V. t.: moviment en massa c. nom. m., superfície de cisalla c. nom. f.
en slide
es deslizamiento
fr glissement

esllavissament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: esllavissada f.
de Erdrutsch
en landslide
es corrimiento, deslizamiento
fr éboulement

esllavissament d’arrossegalls c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Esllavissament que consisteix en un desplaçament vessant avall d’una massa de sòl o de roca que es desagrega durant el recorregut. Té lloc a sòls no cohesius constituïts per partícules grosses.
V. t.: esllavissament m., moviment en massa c. nom. m.
en debris slide
es deslizamiento de derrubios
fr glissement de coulis

esllavissament en falca c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Esllavissament translacional que es caracteritza pel moviment de sòl o de roca sobre una superfície de trencament formada per dos plans que obliguen a la massa rocosa continguda a desplaçar-se segons la línia d’intersecció. No sol assolir grans dimensions.
V. t.: esllavissament m., moviment en massa c. nom. m.
en wedge failure
es deslizamiento en cuña
fr glissement en coin