Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (148 registres)
veureafluent esquerre (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurearbre esquer (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureartèria còlica esquerra (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria coronària esquerra (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria gàstrica esquerra (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria gastroepiploica esquerra (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria hepàtica esquerra (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria pulmonar esquerra (DEM)
 angiologia
 √≤rgans i sistemes
 pneumologia
veurecanal esquerre (NOV)
 enginyeria
veurecaverna d’esquerda (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca esquer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afluent esquerre c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

arbre esquer c. nom. m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans
es √°rbol cebo c. nom. m.

artèria còlica esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, mesent√®rica inferior; branques, ascendent i descendent: distribuci√≥, c√≤lon descendent i part esquerra del c√≤lon transvers; anastomosis, la branca ascendent amb la c√≤lica mediana i la branca descendent amb la primera sigmo√Įdal.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria coronària esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
òrgans i sistemes
Origen, si aòrtic posterior esquerre (de Valsalva); branques, descendent anterior, circumflexa i auricular esquerra; distribució, aurícula esquerra, ventricles dret i esquerre i septe.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria gàstrica esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, tronc celíac; branques, esofàgica, hepàtica (de vegades) i gàstrica; distribució, curvatura menor de l’estómac, part abdominal de l’esòfag, lòbul esquerre del fetge (de vegades).
Vegeu Taula de les artèries.

artèria gastroepiploica esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, esplènica; branques, gàstrica i epiploica; distribució, estómac i epipló.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria hepàtica esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, hepàtica pròpia; branques, superior i inferior; distribució, càpsula del fetge, lòbuls esquerre i caudat del fetge.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria pulmonar esquerra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
pneumologia
Origen, tronc de la pulmonar; branques, lobars denominades segons el lòbul que irriguen; distribució, pulmó esquerre.
Vegeu Taula de les artèries.

canal esquerre c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 12 de la segona sèrie.

caverna d’esquerda f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Caverna desenvolupada al llarg d’una fissura (o sistema de fissures), eixamplada per la dissolució.
en fault cave, fissure cave
es caverna seg√ļn fisura
fr caverne suivant une diaclase, caverne suivant une faille