Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (144 registres)
veureaforestació (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureaforestació (DCA)
 ecologia
veureagroforestació (DCA)
 agricultura
 ecologia
veureamonestació (DJC)
 documentació jurídica
 dret canònic
veureantiduna estacionària (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureatestació1 (DJC)
 dret
veureatestació2 (DJC)
 dret
veureazimut de l’estació (DGEOL)
 geofísica
veurebot salvavides d’estació (BMC)
 bastiments
veurecambra d’estat no estacionari (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca estació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aforestació f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Sin. pref.: repoblació1 f.

aforestació f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Conversió natural o artificial d’un terreny en bosc. L’aforestació, quan és induïda pels éssers humans, es denomina també plantació forestal.
V. t.: plantació forestal f.
en afforestatio subst., forestation subst.
es forestación f.
fr forestation f.

agroforestació f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
ecologia
Sistema d’ús del sòl en què es compagina el conreu amb la presència d’arbres, plantes o amb la conservació de fauna. L’agroforestació s’empra sobretot amb l’objectiu de reduir l’efecte d’unes circumstàncies ambientals difícils, com l’excés de vent.
en agroforestry subst.
es agroforestación f.
fr agroforesterie f.

amonestació f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret canònic
Publicació, en l’església, dels noms i altres circumstàncies dels qui volen contraure matrimoni.
Sin. compl.: proclama matrimonial c. nom. f.
es amonestación, proclama matrimonial

antiduna estacionària f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Antiduna que roman relativament fixa en comparació amb les antidunes mòbils o regressives.
en stationary antidune
es antiduna estacionaria
fr antidune stationnaire

atestació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’atestar.
es atestació

atestació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Veritat atestada.
es atestació

azimut de l’estació m.
Diccionari de geologia
geofísica
Azimut del sismògraf respecte al focus del sisme.
en station azimuth
es azimut de la estación
fr azimut d’une station

bot salvavides d’estació c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bot mariner i de línies fines amb el qual l’equip d’una estació de salvament de terra duu a terme els salvaments de nàufrags (b. m. 115). Vegeu la fotografia 65.
V. t.: bot salvavides de nau c. nom. m.

cambra d’estat no estacionari c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Dispositiu utilitzat per a mesurar les taxes d’intercanvi de gasos traça entre el sòl i l’atmosfera, principalment per difusió molecular. Amb aquest supòsit i en un sòl amb propietats uniformes al llarg de l’espai i temps, excepte per a una font de gas traça distribuïda verticalment, serà aplicable la llei de Fick. La càmera s’instal·la de manera que les parets verticals quedin inserides al sòl fins a una profunditat suficient perquè el transport subsuperficial de gas es limiti al domini vertical durant el període d’utilització. Mitjançant models numèrics de difusió es poden estimar i interpretar les emissions de gasos.
en non-steady-state chambers
es cámara de estado no estacionario
fr chamber d’êtat non stationnaire
pt câmara com estado não estacionário