Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (69 registres)
veureacongestar-se (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaforestar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureamonestar1 (DJC)
 dret processal
veureamonestar2 (DJC)
 dret processal
veureamonestar3 (DJC)
 dret penal
veureaprestar (NOV)
 enginyeria
veurearrestar (DJC)
 dret penal
veureatestar1 (DJC)
 dret
veureatestar2 (DJC)
 dret
veurebenestar (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca estar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acongestar-se v. pron.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Produir-se congesta, acumulant-se la neu dins els clots i escletxes de les cuculles de les altes muntanyes; neu que no se sol fondre, sinó que es congela i dura tot l’any (Vic).
Sin.: congestar-se v. pron.
es ventisquear

aforestar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

amonestar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Advertir1.
Ex.: L’han amonestat en diverses ocasions, però sempre torna a cometre la infracció.
Sin. pref.: advertir1 v. tr.
es advertir, amonestar

amonestar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Imposar {a algú} una sanció de caràcter lleu per infraccions de disciplina administrativa o de treball, entre altres.
Ex.: El cap l’ha amonestat per la seva manca de disciplina.
es amonestar

amonestar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Fer públiques les amonestacions o proclames matrimonials.
Ex.: El bisbe amonestà per darrera vegada la parella contraent durant l’ofici.
es amonestar

aprestar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 27 de la tercera sèrie.

arrestar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Fer pres {algú}.
Ex.: La policia va arrestar el presumpte autor de l’assassinat.
Sin. compl.: retenir2 v. tr.
es arrestar

atestar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Afirmar que és cert o autèntic.
Ex.: La companyia d’assegurances atesta que el conductor havia donat positiu en el control d’alcoholèmia.
es atestar

atestar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Testificar2.
Ex.: Va atestar que la dona no podia ser la culpable perquè estava amb ella en el moment que es va cometre el crim.
Sin. pref.: testificar2 v. tr.
es dar testimonio

benestar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Estat del qui se sent bé, en què els sentits estan satisfets.