Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureexcedent (FONECO)
 economia
veureexcedent1 (DJC)
 dret públic
veureexcedent2 (DJC)
 dret
veureexcedent de producció (ATGC)
 geografia
veureexcedent de terres agrícoles (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureexcedent del consumidor (FONECO)
 economia
veureexcedent del productor (FONECO)
 economia
veureexcedent individual del consumidor (FONECO)
 economia
veureexcedent individual del productor (FONECO)
 economia
veureexcedent total (FONECO)
 economia
Cerca excedent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

excedent m.
Fonaments d’economia
economia
V.: excés d’oferta c. nom. m.
en surplus subst.

excedent1 adj.
Diccionari jurídic
dret públic
Que està en excedència, s’aplica a un funcionari o funcionària.
Ex.: Aquest any no es cobriran les places del personal excedent.
es excedente

excedent2 m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària que està en excedència.
es excedente

excedent de producció c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Conjunt de productes naturals o industrials que es produeixen per sobre de les quantitats que es consideren pertinents per al consum local.

excedent de terres agrícoles c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície de terres agrícoles que, amb determinats criteris de política agrària, es considera que supera la superfície conreada necessària per a la producció d’aliments per a una població determinada en un cert moment. El conreu d’aquestes terres genera excedents agrícoles que fan caure els preus en els mercats o que cal emmagatzemar per evitar-ho.
A la Unió Europea, en determinats moments, per fer front al problema dels excedents, s’ha fomentat la retirada de terres (en anglès, set aside). Segons alguns especialistes, aquesta estratègia es basa en una hipòtesi falsa, ja que aquesta solució és políticament insostenible a llarg termini i poc ètica, per la qual cosa ha estat molt controvertida.
V.: excedents agrícoles c. nom. m. pl., Política Agrària Comuna n. pr. f., retirada de terres c. nom. f.
en farmland surplus
es excedente de tierras agrícolas
fr excédent de terres agricoles
gl excedente de terras agrícolas
pt excedente de terras agrícolas

excedent del consumidor c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Excedent individual del consumidor i, també, excedent total del consumidor. Terme emprat indistintament per a referir-se a qualsevol d’aquests dos conceptes.
en consumer surplus subst.

excedent del productor c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Excedent individual del productor i, també, excedent total del productor. Terme emprat indistintament per a referir-se a qualsevol d’aquests dos conceptes.
en producer surplus subst.

excedent individual del consumidor c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Guany net que una persona obté per la compra d’un bé; és a dir, diferència entre la disposició de pagar d’aquest comprador i el preu que paga.
en individual consumer surplus subst.

excedent individual del productor c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Guany net que una persona obté per la venda d’un bé; és a dir, diferència entre el preu rebut per un bé i el cost de produir-lo.
en individual producer surplus subst.

excedent total c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Guany net total dels consumidors i dels productors que operen en un mercat; és a dir, suma de l’excedent del consumidor i de l’excedent del productor.
en total surplus subst.