Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurebomba d’explosió (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebretxa d’explosió (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecaldera d’explosió (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurecràter d’explosió (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurecràter d’explosió (ATGC)
 geografia
veureembut d’explosió (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veureexplosió (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veureexplosió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
 malalties i síndromes
veureexplosió (DCA)
 química
veureexplosió (NOV)
 enginyeria
Cerca explosió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bomba d’explosió f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba piroclàstica de crosta de pa que durant el vol, o després de la caiguda, esclata violentament i llança els fragments de la crosta vítria i gruixuda a conseqüència de les tensions originades pel refredament i l’aturada de l’ebullició al seu interior; solament en resta un nucli poligonal, esquerdat amb fissures disposades en forma d’esglaons, el qual si es dilata posteriorment dóna lloc a una bomba de crosta de pa poligonal.
en exploding bomb, explosive bomb
es bomba explosiva
fr bombe rubanée

bretxa d’explosió f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Dipòsit piroclàstic constituït per piroclasts lítics emplaçats balísticament, característic de les erupcions freàtiques i freatomagmàtiques.
en explosion breccia
es brecha de explosión
fr brèche d’effondrement

caldera d’explosió f.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Caldera formada essencialment per una erupció explosiva que ha fet saltar una massa molt considerable de rocam.
en explosion caldera
es caldera de explosión
fr caldeira d’explosion

cràter d’explosió m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Depressió crateriforme produïda o transformada per una explosió volcànica.
en explosion crater
es cráter de explosión
fr cratère d’explosion

cràter d’explosió c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Cràter que es forma en un volcà en saltar el tap o part del con per efecte d’una explosió.

embut d’explosió m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Depressió pregona en forma d’embut dins un cràter, d’una caldera volcànica o a fora, causada per una explosió.
en explosion funnel
es embudo de explosión
fr entonnoir

explosió f.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Manifestació volcànica violenta acompanyada d’emissions gasoses i piroclàstiques, i d’un soroll molt intens.
en discharge, explosion
es explosión
fr explosion

explosió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
malalties i síndromes
Manifestació brusca i violenta (d’un sentiment, per exemple), increment brusc d’una variable (xifres epidèmiques o demogràfiques, per exemple).

explosió f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Alliberament brusc i violent d’energia per una transformació química molt ràpida d’una substància o d’un conjunt de substàncies i que es manifesta en la producció d’una gran quantitat de calor i de gasos. L’alliberament ha de ser prou ràpid i concentrat perquè l’ona generada sigui audible.
en explosion subst.
es explosión f.
fr explosion f.

explosió f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 49 de la primera sèrie.