Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureafĂ sia expressiva (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureafĂ sia expressiva receptiva (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureanàlisi d’expressió gènica (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecinema expressionista (LBC)
 cinema
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en molalitats (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureestudi d’expressió gènica (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureexprés (DPF)
 transport ferroviari
veureexpressament (DJC)
 dret
Cerca exprés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afĂ sia expressiva f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
AfĂ sia de Broca.
Sin. pref.: afĂ sia de Broca f.

afĂ sia expressiva receptiva f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
AfĂ sia mixta.
Sin. pref.: afĂ sia mixta f.

anàlisi d’expressió gènica c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: estudi d’expressió gènica c. nom. m.
en gene-expression analysis subst.

cinema expressionista m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en expressionist cinema subst.
es cine expresionista m.
fr cinéma expressionniste m.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law concentration basis subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law mole fraction basis subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en molalitats c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law molality basis subst.

estudi d’expressió gènica c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: anàlisi d’expressió gènica c. nom. f., animal transgènic c. nom. m., cDNA m., interferència per RNA c. nom. f., microinjecció de DNA c. nom. f., supressió de gens c. nom. f., tecnologia del DNA recombinant c. nom. f.
en gene expression study subst.

exprés m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Ràpid en què es dóna una certa importància al confort i als serveis complementaris, dedicat generalment a recorreguts llargs.
es expreso
fr express

expressament adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Deliberadament.
Ex.: Ha suspès el concurs oposició expressament.
Sin. pref.: deliberadament adv.
es expresamente