Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (80 registres)
veureagnòsia primària d’extensitat (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureagricultura extensiva (ATGC)
 geografia
veureagricultura extensiva (DCA)
 agricultura
veurecoeficient d'extensibilitat lineal (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurecoeficient d’extensibilitat lineal (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurecoeficient d'extensiĂł lineal (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureconreu extensiu (DAGRIC)
 agricultura
veurecontraextensiĂł (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureCooperative State Research, Education, and Extension Service (DMCSC)
 qualitat, avaluaciĂł, degradaciĂł i protecciĂł de sòls
veurecria extensiva (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca extens a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agnòsia primària d’extensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

agricultura extensiva c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Activitat agrícola que es realitza amb un mínim de mà d’obra i de capital per unitat de superfície.

agricultura extensiva f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura que requereix poques despeses amb relació a l’extensió conreada. Amb l’agricultura extensiva s’obté un benefici econòmic més pel baix cost d’explotació que no pas per un rendiment elevat (per oposició a agricultura intensiva).
V. t.: agricultura intensiva f.
en extensive farming subst., extensive agriculture subst.
es agricultura extensiva f.
fr agriculture extensive f.

coeficient d'extensibilitat lineal c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en coefficient of linear extensibility subst.
es coeficiente de extensibilidad lineal c. nom. m.
fr coefficient d'extensibilité linéaire c. nom. m.

coeficient d’extensibilitat lineal c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
ĂŤndex que caracteritza quantitativament el potencial d’expansiĂł-retracciĂł (inflament-contracciĂł) reversible d’un sòl. Expressa numèricament el percentatge d’inflament en una direcciĂł d’una mostra de sòl modelada a dos continguts d’humitat, per exemple, amb un contingut d’aigua corresponent al lĂ­mit plĂ stic, i assecada a l’aire o amb el contingut d’humitat a −33 kPa. Es calcula a partir de l’expressiĂł: COLE =  (Lm) − (Ld)/(Ld), en què Lm Ă©s la longitud de la mostra en humit a −33 kPa i Ld Ă©s la longitud de la mostra en sec; o bĂ© COLE =  [(ρbs − ρbm)/(ρbm)]1/3, on ρbs Ă©s la densitat aparent en sec i ρbm Ă©s la densitat aparent en humit a −33 kPa. Els criteris d’interpretaciĂł del valor del coeficient sĂłn: COLE < 0,03, baix; de 0,03 a 0,06, moderat; de 0,06 a 0,09, alt, i > 0,09, molt alt. El concepte de COLE no s’aplica si la contracciĂł Ă©s irreversible. El criteri de diagnòstic perquè un horitzĂł sigui vèrtic Ă©s que el COLE sigui igual o mĂ©s gran de 0,06, segons la WRB (2014).
Sin. compl.: coeficient d’expansibilitat lineal c. nom. m., coeficient d’expansió lineal c. nom. m.
en coefficient of linear extensibility
es coeficiente de extensibilidad lineal
fr coefficient d’extensibilité linéaire
gl coeficiente de extensibilidade lineal

coeficient d'extensiĂł lineal c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: COLE
propietats físiques i comportament del sòl
en coefficient of linear extensivity subst.
es coeficiente de expansiĂłn lineal c. nom. m.
fr coefficient de gonflement lineel c. nom. m.

conreu extensiu m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Conreu que necessita una gran extensió de terreny perquè dóna poc rendiment.
es cultivo extensivo m.

contraextensiĂł f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Acció oposada a l’extensió, i que consisteix a mantenir fixa i immòbil la part superior d’un membre, quan s’opera la reducció d’una fractura o d’una luxació, o de tot el cos en cas de fractura, luxació o altra lesió de la columna vertebral.

Cooperative State Research, Education, and Extension Service n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: CSREES
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Agència estatal dels Estats Units d’Amèrica que actua de soci de tres tipus d’organismes: 1) universitats estatals la fundació de les quals es va basar en una dotació de terres per part del govern federal (en anglès, land-grand universities), 2) estacions estatals d’experimentació agrícola i 3) serveis d’extensió cooperativa de l’Estat.
El Servei fomenta la investigació agrícola, la planificació de programes d’educació, la coordinació i el finançament. Constitueix una xarxa extensa i única de científics universitaris, laboratoris i científics del sòl estatals i locals, constituïda per dur a terme investigacions en les condicions dels diferents territoris dels Estats Units d’Amèrica i per transferir els resultats de les investigacions mitjançant programes d’extensió i demostració.
V.: College A&M n. pr. m., Servei cooperatiu d’extensió agrària als EUA n. pr. m.
en Cooperative State Research, Education, and Extension Service
es Cooperative State Research, Education, and Extension Service
fr Cooperative State Research, Education, and Extension Service
gl Cooperative State Research, Education, and Extension Service
pt Cooperative State Research, Education, and Extension Service

cria extensiva f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Sistema de cria del bestiar i l’aviram, amb una densitat baixa d’animals, en el qual l’alimentació es basa en l’aprofitament dels recursos pasturables del terreny on es troben.
es crĂ­a extensiva f.