Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureab extrinseco (DJC)
 dret romà
veurealveolitis al·lèrgica extrínseca (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 pneumologia
 semiologia
veureasma bronquial extrínseca (DEM)
 immunologia
 malalties i síndromes
 pneumologia
veureconducta extrínseca (VPCA)
veuredeflexió extrínseca (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureesfínter extrínsec (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureextrínsec -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veurefactor d’inflamabilitat extrínsec (VOCFOR)
 incendis forestals
veuremotivació extrínseca (VPCA)
veureoftalmoplegia extrínseca (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 oftalmologia
Cerca extrínsec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ab extrinseco [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per una causa externa.
Ex.: Hom diu que va procedir ab extrinseco contra aquesta teoria.

alveolitis al·lèrgica extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
pneumologia
semiologia
Nom genèric d’un grup de malalties caracteritzades per una reacció inflamatòria bronquiolar, alveolar i intersticial, amb lesions histològiques consistents en infiltrats limfocítics i histiocítics d’aquestes estructures, i formació de granulomes intersticials, menys nombrosos i menys organitzats que els de la sarcoïdosi, produïda per la inhalació de partícules orgàniques. Hom ha descrit un gran nombre d’aquestes malalties pulmonars per hipersensibilitat: pulmó dels grangers, pulmó de criador de coloms o d’ocells, pulmó dels conreadors de bolets, alveolitis per condicionador d’aire, bagassosi, suberosi, pulmó dels escorçadors d’erable, pulmó dels formatgers, pulmó dels treballadors del cafè, pulmó dels treballadors de farina de peix, pulmó dels detergents, alveolitis d’estiu del Japó, etc.
Sin. compl.: pneumonitis per hipersensibilitat

asma bronquial extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i síndromes
pneumologia
Forma pròpia d’infants i adults joves que sol ésser provocada per inhalació, ingestió o injecció de substàncies a les quals el pacient és al·lèrgic: pols, pol·len, pèls, medicaments, etc.

conducta extrínseca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en extrinsic behavior subst.

deflexió extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
En derivacions precordials, correspon a l’activació de les parts del cos allunyades de l’elèctrode explorador.

esfínter extrínsec m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Esfínter format per fibres musculars alienes a l’òrgan.

extrínsec -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
oftalmologia
òrgans i sistemes
Que s’origina fora, que està situat fora. Dit dels músculs que actuen sobre l’ull però que en són fora.
en extrinsic

factor d’inflamabilitat extrínsec c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

motivació extrínseca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en extrinsic motivation subst.

oftalmoplegia extrínseca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
oftalmologia
Paràlisi dels músculs oculomotors: rectes, oblics i elevador de la parpella.
Sin. compl.: malaltia de Ballet, oftalmoplegia externa