Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (73 registres)
veureactio per formulam (DJC)
 dret rom√†
veureafàsia formulacional (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurefórmula (VOCFOR)
 conceptes dendrom√®trics i de mesurament
 par√†metres hidrol√≤gics i d‚Äôavaluaci√≥ de l‚Äôerosi√≥
 teoria i estad√≠stica
veurefórmula (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefórmula cel·lular (DEM)
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veurefórmula d’adobament (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducci√≥
veurefórmula d’Ambard (DEM)
 nefrologia
 semiologia
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veurefórmula d’Israel (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veurefórmula de Bazett (DEM)
 cardiologia
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veurefórmula de Bérard (DEM)
 traumatologia i ortop√®dia
Cerca fórmula a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio per formulam [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció per procediment formular.

afàsia formulacional f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Pèrdua de la capacitat de formular mots i oracions.
en formulative aphasia subst.
es afasia formulacional f.

fórmula f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
teoria i estadística

fórmula f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Expressi√≥ en qu√® hom sintetitza d‚Äôuna manera precisa alguna cosa, especialment una llei o un fet cient√≠fics; √©s el resultat d‚Äôun c√†lcul i serveix per a resoldre una q√ľesti√≥ o tema.
de Formel
en formula
es fórmula
fr formule
it formula

fórmula cel·lular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Proporció respectiva dels diferents elements cel·lulars continguts en un líquid orgànic normal o patològic.
Sin. compl.: fórmula citològica

fórmula d’adobament c. nom. f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

fórmula d’Ambard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
nefrologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Assenyala l’índex d’urea en les malalties del ronyó. La constant d’Ambard en estat normal oscil·la entre 0,065 i 0,070.
Sin. compl.: equació d’Ambard, índex ureosecretori

fórmula d’Israel c. nom. f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En l‚Äô√†mbit de la conservaci√≥ de s√≤ls, expressi√≥ utilitzada a Israel per calcular la separaci√≥ vertical entre terrasses (H), expressada en metres, en funci√≥ del pendent (S), expressat en percentatge. La f√≥rmula √©s la seg√ľent:
H = [(S / 10) + 2]
en Israel formula
es fórmula de Israel
fr formule d’Israel
gl fórmula de Israel
pt fórmula de Israel

fórmula de Bazett f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
F√≥rmula que permet determinar la duraci√≥ de l‚Äôinterval QT de l‚Äôelectrocardiograma segons la freq√ľ√®ncia card√≠aca. Aquest interval QT corregit (QTc) es calcula dividint el valor QT (expressat en segons) per l‚Äôarrel quadrada de l‚Äôinterval R-R (expressat en segons). √Čs perllongat si √©s superior a 0,425 segons.

fórmula de Bérard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
En els ossos diafisials se solda primer l’epífisi vers la qual es dirigeix el conducte nutrici.
Sin. compl.: fórmula de Picqué