Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veurea falta de (DJC)
 dret
veureasfaltar (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veureasfaltatge (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurecoeficient de Falta (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredesasfaltatge (DGEOL)
 geologia del petroli
 geoquímica
veurefalta (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurefalta (VPCA)
veurefalta1 (DJC)
 dret penal
veurefalta (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurefalta2 (DJC)
 dret
Cerca falta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a falta de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
No tenint, s’aplica a una cosa necessària, útil o convenient.
Ex.: A falta de participants, el premi quedà desert.
Sin. compl.: a manca de loc. prep., en absència de loc. prep., en defecte de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

asfaltar v. tr.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
fr asphalter v. tr.

asfaltatge m.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació

coeficient de Falta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relació entre els glúcids ingerits i els eliminats per l’organisme.

desasfaltatge m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
geoquímica
Precipitació dels asfaltens dels petrolis pesants, o mitjans, per efecte de la dissolució de grans quantitats de gas i d’hidrocarburs de C1 a C6, la qual, com a procés natural, es dóna sempre que es produeixen hidrocarburs gasosos per efecte de l’alteració tèrmica o per la injecció de gas com a resultat d’una migració de petroli. Cal que el gas romangui en dissolució abans que pugui precipitar els asfaltens.
en deasphalting
es desasfaltado
fr désasphaltisation

falta f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
fr faute f.

falta f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1923.
en error subst.

falta1 f.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció o omissió dolosa castigada amb una pena lleu.
V. t.: falta contra el patrimoni c. nom. f., falta contra els interessos generals c. nom. f., falta contra les persones c. nom. f., falta contra l’ordre públic c. nom. f.
es falta

falta f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Error.
Sin. pref.: error m.

falta2 f.
Diccionari jurídic
dret
Fet de mancar a un deure, a una obligació o a una regla.
Ex.: Cometre una falta contra el reglament. Perdonar una falta. Estar algú en falta.
Sin. compl.: defecte m.
es falta