Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (114 registres)
veureabandó de família (DJC)
 dret penal
veureacolliment familiar (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple en família (DJC)
 dret civil
veureacropatia ulceromutilant no familiar (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 malalties i síndromes
 neurologia
veureamiloïdosi polineuropàtica familiar (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 malalties i síndromes
 neurologia
veureATPasa de la família AAA (BIOQ)
 bioquímica
veureatròfia cerebel·loolivar familiar de Holmes (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureautomòbil familiar (TTAUTO)
 carrosseria
veureautomòbil familiar (VOCAUTO)
veurecàncer colorectal familiar (DEM)
 gastroenterologia
 genètica
 oncologia i radioteràpia
Cerca família a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandó de família c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte d’omissió del compliment de determinats deures vinculats a la institució familiar.
Sin. compl.: impagament de pensions c. nom. m.
es abandono de familia, impago de pensiones

acolliment familiar c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Mesura de protecció dels menors desemparats que consisteix a confiar-los temporalment a un àmbit familiar idoni.
Sin. compl.: acolliment simple en família c. nom. m.
V. t.: acolliment en centre c. nom. m., acolliment preadoptiu c. nom. m.
es acogida familiar

acolliment simple en família c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment familiar.
Sin. pref.: acolliment familiar c. nom. m.
es acogida simple en familia

acropatia ulceromutilant no familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i síndromes
neurologia
Malaltia semblant a l’anterior, no hereditària, que es presenta exclusivament en homes de mitjana edat, sovint alcohòlics i rodamons, amb afectació dels peus.
Sin. compl.: acroosteopatia ulceromutilant no familiar, síndrome de Bureau-Berriere

amiloïdosi polineuropàtica familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
malalties i síndromes
neurologia
Amiloïdosi familiar.

ATPasa de la família AAA c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en AAA family ATPase subst.

atròfia cerebel·loolivar familiar de Holmes f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu atròfia cerebel·losa cortical de predomini vermià.

automòbil familiar c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 23.11.
Sin. compl.: brec m.
en brake subst., estate car subst.
en [US] station wagon subst.
es automóvil familiar c. nom. m.

automòbil familiar c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: brec m.
en brake subst., estate car subst.
en [US] station wagon subst.
es automóvil familiar c. nom. m.

càncer colorectal familiar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
oncologia i radioteràpia
Càncer del còlon o del recte de presentació familiar, probablement d’origen genètic. Representa entre el 25 i el 50 % del conjunt de casos de càncer colorectal.