Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurefitxa (VPCA)
 modificació de conducta
veurefitxa (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurefitxa d’acceptació (DCA)
 residus
veurefitxa de descripció de sòls (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurefitxar1 (DJC)
 dret
veurefitxar2 (DJC)
 dret
veuremicrofitxa (LBF)
 fotografia
veurereforçament amb fitxa (VPCA)
Cerca fitxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fitxa f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
modificació de conducta
Terme documentat a Bayés 1977.
en token subst.

fitxa f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Paper o cartolina on hom consigna dades referents a obres d’una biblioteca, a documents d’un arxiu, a notes d’un vocabulari, a persones d’un determinat col·lectiu o a qualsevol altre conjunt de dades més o menys homogènies.
Ex.: La fitxa antropomètrica d’un criminal.
Sin. compl.: cèdula2 f.
es ficha, cédula

fitxa d’acceptació f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Document normalitzat que reflecteix l’acord entre el productor o posseïdor d’un tipus determinat de residu i l’empresa que l’ha de gestionar. La responsabilitat de la formalització de la fitxa d’acceptació és compartida entre el productor o posseïdor i l’empresa gestora.
en acceptance certificate subst.
es ficha de aceptación f.
fr certificat de recette m.

fitxa de descripció de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Model de fitxa (en paper o en una eina informàtica) que s’utilitza en el camp per a anotar de manera uniforme i normalitzada els resultats de les observacions i assajos ràpids realitzats en descriure el perfil d’un sòl. La sistematització de les anotacions permet realitzar comparacions entre perfils descrits per diferents persones, i emmagatzemar i tractar la informació en bases de dades georeferenciades.
N’hi ha de diversos tipus: 1) fitxes exhaustives normalitzades, que inclouen tots els paràmetres de descripció coneguts; 2) fitxes estàndard d’ús múltiple, utilitzables en llocs diversos d’una manera senzilla i ràpida; i 3) fitxes personalitzades, adaptades a un territori o als objectius d’un treball de prospecció i cartografia de sòls.
V. t.: morfologia de sòls c. nom. f.
en standard forms for soil description
es ficha de descripción de un suelo
fr fiche de description de sols

fitxar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Consignar en una fitxa les dades {d’un criminal}.
Ex.: Un cop detingut, els mossos van fitxar el delinqüent i el van interrogar.
es fichar

fitxar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Un treballador o treballadora, assenyalar l’hora d’entrada i de sortida del centre de treball mitjançant una fitxa per tal que l’empresa pugui controlar les hores treballades.
Ex.: Els treballadors de l’oficina fitxen a les vuit del matí i a les tres de la tarda.
Sin. compl.: marcar2 v. intr.
es fichar

microfitxa f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en microfiche subst.
es microficha f.
fr microfiche f.

reforçament amb fitxa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en token reinforcement subst.