Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecamí de flanc (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veureencavalcament de flanc invertit (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureencavalcament de flanc normal (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureflanc (VOCFOR)
 incendis forestals
veureflanc (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureflanc (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureflanc (ATGC)
 geografia
veureflanc (VOCAUTO)
veureflanc d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureflanc d’unió (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca flanc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

camí de flanc c. nom. m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Sin. pref.: camí de mitja costa c. nom. m.

encavalcament de flanc invertit m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Encavalcament la superfície del qual talla el flanc més inclinat (forelimb) d’un plec. És l’encavalcament més corrent. S’hi poden distingir dues modalitats, segons que l’encavalcament talla: a) quan el flanc no esdevé encara invertit (angl. breakthrust), o b) quan el flanc esdevé invertit (angl. stretch thrust).
en forelimb thrust
es cabalgamiento de flanco invertido

encavalcament de flanc normal m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Encavalcament la superfície del qual talla el flanc d’inclinació més suau (backlimb) d’un plec.
en backlimb thrust
es cabalgamiento de flanco normal

flanc m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Vegeu la figura M.

flanc m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Part d’un plec situada entre dues zones de xarnera consecutives; pot ésser comú a un anticlinal i a un sinclinal [Fig. 10T].
en limb
es flanco
fr flanc

flanc m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cadascuna de les dues parts laterals d’un cos vist de front, per exemple, d’una llera o un canal.
V.: despreniment m.
en flank, side
es flanco
fr berge, paroi de la ravine
gl flanco
pt flanco

flanc m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Part lateral d’una muntanya, vista de cara.

flanc m.
Vocabulari de l’automòbil
en side wall subst.
es flanco m.

flanc d’escull m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Part de l’escull que envolta, s’intercala i, localment, se superposa al nucli escullós, construïda per materials fragmentaris de procedència diversa i d’esbaldregalls provinents del mateix nucli de l’escull, els quals, bo i plegats, formen capes força potents que cabussen amb divergència a partir del nucli. Representa la zona estreta de transició on les forces bioconstructores de l’escull competeixen amb els agents físics i biògens que tendeixen a destruir-lo.
en reef flank
es flanco arrecifal
fr flanc récifal

flanc d’unió m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Flanc que uneix en una flexió els dos flancs paral·lels, i que té un cabussament dirigit cap a la part abaixada.
es flanco de unión
fr flanc de raccordement