Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureflascĂł (DUQ)
 quĂ­mica
veureflascĂł (NOV)
 enginyeria
veureflascĂł comptagotes (DUQ)
 quĂ­mica
veureflascĂł comptagotes (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veureflascĂł de cultiu (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 material mèdic i ortopèdic
veureflascĂł de Drechsel (DUQ)
 quĂ­mica
veureflascĂł de Drechsel (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veureflascĂł de Fernbach (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 material mèdic i ortopèdic
 microbiologia i patologia infecciosa
veureflascĂł de Klaproth (DGEOL)
 cristal·lografia
veureflascĂł de Mariotte (DUQ)
 quĂ­mica
Cerca flasc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

flascĂł m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
1. Ampolla de coll estret, sovint amb tap del mateix material per a tenir-hi líquids, pólvores, etcètera (v. fig. 33).
2. Nom de diversos instruments la part més característica dels quals és una ampolla, flascó, matràs, etc.

flascĂł m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 89 de la segona sèrie.

flascĂł comptagotes c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Flascó el tap del qual serveix també de comptagotes.
Sin. compl.: ampolla comptagotes c. nom. f., goter m.

flascĂł comptagotes m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Flascó el tap del qual serveix també de comptagotes. És emprat per a contenir líquids que han d’ésser emprats en petites quantitats.

flascĂł de cultiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
material mèdic i ortopèdic
Flascó per al creixement d’un cultiu de bacteris o d’altres cèl·lules.

flascĂł de Drechsel c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Trampa, el tap de la qual conté, en una sola peça, el tub llarg d’entrada i una tubuladura lateral que és el tub de sortida (v. fig. 34).

flascĂł de Drechsel m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Trampa, el tap de la qual conté, en una sola peça, el tub llarg d’entrada i una tubuladura lateral que és el tub de sortida. És emprat com a flascó llavador de gasos.

flascĂł de Fernbach m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
material mèdic i ortopèdic
microbiologia i patologia infecciosa
FlascĂł emprat en fermentacions microbianes quan es necessita una extensa superfĂ­cie del lĂ­quid de substrat.

flascĂł de Klaproth m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Picnòmetre.
es frasco de Klaproth

flascĂł de Mariotte c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Flascó, sovint d’una gran capacitat, amb un orifici prop de la base per a acoblar-hi una aixeta, una conducció, etc., i un tub vertical interior fins al nivell de l’orifici, amb la qual cosa hom aconsegueix un flux constant de sortida de líquid (v. fig. 36).