Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (188 registres)
veureadaptador de flux (AQQ)
 química
veureaflux catòdic (DEM)
 química
veureanàlisi per injecció en flux (AQQ)
 química
veureàrea de concentració de flux (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebuf de reflux (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veurecel·la de flux (AQQ)
 química
veureclivatge de flux (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecorba de flux-volum (DEM)
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecorrent de fluxoterbolesa (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecriofluxió (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca flux a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adaptador de flux c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Peça ajustable, semblant a un èmbol, que pot ser utilitzada en els dos extrems d’un llit cromatogràfic per a suportar el rebliment i per a minimitzar l’espai mort de l’eluent fora del llit de la columna.
en flow adaptor subst.

aflux catòdic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Corrent d’ions positius que en un tub de gasos enrarits són atrets pel càtode.

anàlisi per injecció en flux c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica analítica que es basa en la injecció de la mostra en un flux. També s’hi poden injectar altres reactius, i al final se’n mesura algun tipus de propietat, com és ara l’absorció de la llum. Atès que la mostra es dispersa mentre és transportada pel corrent, quan aquesta passa pel detector, se’n pot mesurar el perfil de senyal de la banda de mostra.
en flow injection analysis subst.

àrea de concentració de flux c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Zona que, a causa de la posició baixa que ocupa, rep els fluxos d’aigua dels vessants circumdants per canals naturals de concentració.
La localització d’un canal natural de concentració d’aigües d’escolament superficial ve determinada per les formes del terreny. Si s’omple o es tapa mitjançant moviments de terres o amb el conreu, sense dur a terme una derivació efectiva de les aigües d’escolament que rebia, el canal de concentració es tornarà a formar al mateix lloc amb les pluges següents.
Com a mesura de conservació de sòls i aigües, es construeixen canals de concentració de l’aigua d’escolament superficial amb el fons del canal protegit per disminuir el risc d’erosió (p. ex., amb gespa) i amb una sortida controlada.
V. t.: canal amb gespa c. nom. m., terrassa f.
en concentrated-flow area, area of concentrated flow
es área de concentración de flujo
fr aire de concentration d’écoulement
gl área de concentración de fluxo
pt área de concentração de fluxo

buf de reflux m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Cardíac, pansistòlic, d’intensitat uniforme, és produït pel corrent sanguini retrògrad (a contracorrent). Indica una insuficiència valvular.

cel·la de flux c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en flow cell subst.

clivatge de flux m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Esquistositat de flux.
en flow cleavage
fr clivage de flux

corba de flux-volum f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Representació gràfica de l’evolució del flux d’aire amb relació al volum en cada moment del cicle respiratori.

corrent de fluxoterbolesa m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Tipus de corrent de terbolesa en què, just abans de la deposició, el transport de la capa basal és per flux d’inèrcia.
en fluxoturbidity current
es corriente de fluxoturbidez
fr courant de fluxoturbidité

criofluxió f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Crioreptació.
Sin. pref.: crioreptació f.
en cryofluction
es criofluxión
fr cryofluction