Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuredifondre (GLOSCOR)
veuredifondre (DJC)
 dret
veurefondre (DEM)
 quĂ­mica
veurefondre (NOV)
 enginyeria
veureperfondre (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurerefondre (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurerefondre condemnes (DJC)
 dret
veuretransfondre (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veuretransfondre (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
Cerca fondre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

difondre v. tr.
Glossari de corrosiĂł
de diffundieren v. intr.
en to diffuse v. tr.
es difundir v. tr.
fr diffuser v. tr.

difondre v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Divulgar.
Ex.: Hi ha diverses entitats que difonen la llengua de signes catalana. S’ha dut a terme una jornada per a difondre les mesures d’igualtat de gènere.
Sin. pref.: divulgar v. tr.
es difundir, divulgar

fondre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Dissoldre un sòlid en una substància líquida.
es fundir

fondre v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 41 de la primera sèrie.

perfondre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Efectuar una perfusiĂł.

refondre v. tr.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Tornar a fondre (el glaç, la neu).
Ant.: regelar v. tr.
en to remelt
es refundir
fr refondre

refondre condemnes c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sumar aritmèticament les condemnes, quan l’intern o interna en té més d’una per complir, i restar-li’n els abonaments aplicables.
Ex.: L’advocat va sol·licitar l’autorització del seu client per a refondre condemnes.
es refundir condenas

transfondre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoterĂ pia
Fer passar un fluid d’un vas (artèria o vena) a un altre; especialment, fer passar sang o un altre líquid d’una persona o d’un animal a un altre, mitjançant una transfusió.

transfondre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Fer passar una qualitat, una virtut, etc. d’un ésser a un altre.