Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurefong (VOCFOR)
 malures
veurefong (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurefong (DEM)
 anatomia patològica
veurefong (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefong (DCA)
 biologia
veurefong (DRAMAD)
 ramaderia
veurefong cerebral (DEM)
 anatomia patològica
 neurologia
veurefong de mosaic (DEM)
 dermatologia
veurefong del quefir (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefong gamma (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca fong a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fong m.
Vocabulari forestal
malures
en fungus subst.
es hongo m.
fr champignon m.

fong m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en fungus subst.
es hongo m.
fr champignon m.

fong m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
Teixit de granulació exuberant que es desenvolupa en algunes úlceres i ferides i en dificulta la cicatrització.
Sin. compl.: fungus
en fungus
es hongo
it fungo

fong m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Organisme eucariòtic heteròtrof (sapròfit o paràsit) que tradicionalment és considerat una planta, però que té característiques molt particulars. La majoria dels fongs són pluricel·lulars, però els més primitius són unicel·lulars. La reproducció és per espores, unes asexuals i unes altres de sexuals. Els fongs comprenen tres grans classes: la dels ficomicets, la dels ascomicets i la dels basidiomicets. El grup dels mixomicets és inclòs de vegades dins els fongs i de vegades dins els protists. Molts fongs són patògens per a l’home i per als animals; d’altres intervenen en processos de fermentació que condueixen a l’obtenció de substàncies d’importància industrial o mèdica (alcohol, antibiòtics, altres drogues, antitoxines, etc.).
Sin. compl.: fungus, micet
en fungus
es hongo
it fungo

fong m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Organisme del regne dels fongs.
en fungus subst.
es hongo m.
fr fongus m., champignon m.

fong m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Organisme saprofític, paràsit o simbiòtic, de cos vegetatiu, sovint filamentós, i de reproducció per espores, que comprèn diferents grups, alguns dels quals participen en diverses patologies animals i humanes.
es hongo m.

fong cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
neurologia
Hèrnia cerebral ulcerada, amb teixit de granulació, que surt d’una ferida cranial.

fong de mosaic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Dipòsit intercel·lular de colesterol, de forma de miceli, que es troba sovint en erosions cutànies per gratada.

fong del quefir m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
Mescla de bacteris i llevats capaç de causar la fermentació de l’àcid làctic de la llet.

fong gamma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Varietat del fong Trichophyton schönleinii.