Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veureempilament antiformal (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureformaldehid (AQQ)
 quĂ­mica
veureformaldehid (DEM)
 quĂ­mica
veureformaldehid (DCA)
 quĂ­mica
veureformaldehid (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureformaldehid d’urea (DCA)
 quĂ­mica
veureformalina (DEM)
 quĂ­mica
veureformalitat (AQQ)
 quĂ­mica
veureformalitzaciĂł (DJC)
 dret
veureformalitzar (VOCFOR)
 generalitats
Cerca formal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

empilament antiformal m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Empilament (stack) de diversos dúplexs o escates d’encavalcament, l’un damunt l’altre i en un mateix lloc, que origina la formació d’un antiforme al bloc superior [Fig. 5T].
en antiformal stack
es apilamiento antiforme
fr antiforme de nappes, empilement antiforme

formaldehid m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en formaldehyde subst.

formaldehid m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Metanal (o aldehid fòrmic), de fórmula HCHO, primer terme de la sèrie dels aldehids alifàtics. És un gas sufocant i inflamable; havia estat emprat en desinfecció d’habitacions i robes, però actualment es fa servir com a fixador histològic i antisèptic quirúrgic.
Sin. compl.: aldehid fòrmic, metanal

formaldehid m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Gas sufocant i inflamable, de fórmula HCHO, que dóna resines amb fenol, urea i melanina i que s’utilitza en la fabricació de desinfectants, insecticides, teixits, paper, adobs i tints.
Sin. compl.: aldehid fòrmic m., metanal m.
V. t.: formaldehid d’urea m.
en formaldehyde subst.
es formaldehĂ­do m.
fr formaldéhyde m.

formaldehid m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
Sin. compl.: aldehid fòrmic m., metanal m.
en formaldehyde subst., methanal subst.
es aldehĂ­do fĂłrmico m., formaldehĂ­do m., metanal m.

formaldehid d’urea m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Plàstic aïllant prohibit des del 1982 als Estats Units d’Amèrica després de descobrir que pot emetre formaldehid que pot provocar, en concentracions elevades, al·lèrgies relacionades amb la síndrome de l’edifici malalt, i es considera que pot ser una substància potencialment cancerígena.
en urea formaldehyde subst.
es formaldehĂ­do de urea m.
fr urée-formaldéhyde m.

formalina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Nom donat a la dissoluciĂł aquosa (al 37 %) de formaldehid.

formalitat f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: F
quĂ­mica
ConcentraciĂł analĂ­tica.
Sin. pref.: concentraciĂł analĂ­tica c. nom. f.
en formality subst.

formalitzaciĂł f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
AcciĂł i efecte de formalitzar.
es formalizaciĂłn

formalitzar v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats