Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (45 registres)
veureclasse de fragments de superfície (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureedafotret fragmentat (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureestructura fragmentària (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureestructura fragmentària (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureexplotació fragmentada (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefragment (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefragment D (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veurefragment d’Okazaki (LBQCCA)
 bioquímica
veurefragment d’Okazaki (BIOQ)
 bioquímica
veurefragment de cadena interrompuda (BIOQ)
 bioquímica
Cerca fragment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classe de fragments de superfície c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Classe de pedregositat.
Sin. pref.: classe de pedregositat c. nom. f.

edafotret fragmentat c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en fragmented pedofeature subst.
es rasgo edáfico fragmentado c. nom. m., rasgo pedológico fragmentado c. nom. m.
fr trait pédologique fragmenté c. nom. m.

estructura fragmentària f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Antònim de estructura massissa.

estructura fragmentària c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Estructura granular composta.
Sin. pref.: estructura granular composta c. nom. f.
en crumb structure
es estructura fragmentaria
fr structure fragmentaire
gl estructura fragmentaria

explotació fragmentada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Explotació dispersa.
Sin. pref.: explotació dispersa c. nom. f.
en fragmented farm
es explotación fragmentada
fr exploitation morcelé
gl explotación dispersa
pt exploração agrícola fragmentada

fragment m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Petita part trencada d’una entitat més gran.
de Bruchstück, Fragment
en fragment
es fragmento
fr fragment
it frammento

fragment D m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Producte de degradació de la fibrina, que resulta de la digestió dels fragments X per la fibrinolisina i de la fragmentació dels fragments Y.

fragment d’Okazaki m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en Okazaki fragment subst.
es fragmento de Okazaki m.

fragment d’Okazaki c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en Okazaki fragment subst.

fragment de cadena interrompuda c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en chain-terminated fragment subst.