Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredistància de frenada (DPF)
 transport ferroviari
veurefrenada (DPF)
 transport ferroviari
veureíndex de frenada (VOCAUTO)
veureobra de frenada (VOCFOR)
 correcció de la neu i dels allaus
veureparell de frenada (VOCAUTO)
veureprova de frenada per la dexametasona (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureradiació de frenada (DEM)
 química
veuresofrenada (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca frenada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

distància de frenada c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Distància normal en què pot frenar un tren que circula a la velocitat màxima que té permesa.
es distancia de frenado
fr distance d’arrêt, parcours de freinage

frenada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció de frenar.
es frenada

índex de frenada c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en brake factor subst.
es índice de frenado c. nom. m.

obra de frenada c. nom. f.
Vocabulari forestal
correcció de la neu i dels allaus
fr ouvrage de freinage c. nom. f.

parell de frenada c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en braking torque subst.
es par de frenado c. nom. m.

prova de frenada per la dexametasona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
tècniques diagnòstiques i de tractament
S’administra 1 mg de dexametasona entre les 23 h i 0 h, i l’endemà es mesura el cortisol plasmàtic a 8 h, 16 h i 23 h. En totes les determinacions, la cortisolèmia ha d’ésser, normalment, inferior a 50 mg/ml.

radiació de frenada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Radiació electromagnètica (raig γ) emesa en ésser frenat un electró quan travessa la zona d’acció d’un camp elèctric creat per d’altres partícules carregades.
Sin. compl.: bremsstrahlung
de Bremsstrahlung

sofrenada f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Estrebada forta que es dóna a les regnes per aturar el cavall o dominar-lo.
es sofrenada f.