Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureaigua fresca (ATGC)
 geografia
veurefresc | fresca (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurefresca (ATGC)
 geografia
veurefrescal1 (ATGC)
 geografia
veurefrescal2 (ATGC)
 geografia
veurefruita fresca (NOV)
 enginyeria
veurelliura de peix fresc (DJC)
 numismàtica
veurematèria orgànica fresca (VMCS)
 components orgànics del sòl
veureneu fresca (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureplasma fresc congelat (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca fresc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua fresca c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua brollada recentment d’una deu.

fresc | fresca adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dit del mineral o la roca que no ha sofert cap procés secundari d’alteració, meteorització, etc.
en fresh
es fresco
fr frais

fresca f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Primer ambient que comença a sentir-se a l’entrada del vent després d’una calma.

frescal1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Paratge fresc i ombrívol.

frescal2 adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Frec/fresca, dit especialment d’un paratge, d’una planta.

fruita fresca c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 78 de la quarta sèrie.
it frutta fresca c. nom. f.

lliura de peix fresc c. nom. f.
Diccionari jurídic
numismàtica
V.: lliura1 f.

matèria orgànica fresca c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
en fresh organic matter subst.
es materia orgánica fresca c. nom. f.
fr matière organique fraïche c. nom. f.

neu fresca f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentària
Neu acabada de caure, profunda i sense consistència.
Sin.: neu nova f.
es nieve fresca

plasma fresc congelat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Plasma obtingut d’un sol donador i congelat abans de les 6 hores després de l’extracció. És emprat com a substitutiu de la sang en el tractament del xoc, i com a factor de proveïment de proteïnes hemostàtiques durant els trastorns de la coagulació.