Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (182 registres)
veureàcid fúlvic (VMCS)
 components orgànics del sòl
veureàcid fúlvic (DMCSC)
 components orgànics del sòl
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veureácid fúlvic (DAGRIC)
 agricultura
veureacne fulminant (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureafullolar (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veureAlbright, Fuller (DEM)
 epònims
veurealzina de fulla curta (VOCFOR)
 arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
veurealzina de fulla llarga (VOCFOR)
 arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
veureantiescrofulós (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veureantiescrofulós -osa (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
Cerca ful a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid fúlvic c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
en fulvic acid subst.
es ácido fúlvico c. nom. m.
fr acide fulvique c. nom. m.

àcid fúlvic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Compostos aromàtics de caràcter fenòlic procedents de la descomposició de la matèria orgànica del sòl o de sediments. Correspon a substàncies húmiques de coloració groguenca i naturalesa col·loidal. Es poden dispersar fàcilment a l’aigua i no són precipitables pels àcids, de manera que es poden extreure del sòl per la seva solubilitat en dissolucions àcides i alcalines. Es purifiquen mitjançant adsorció en resines no iòniques, per separar-los d’altres compostos orgànics solubles molt hidròfils no húmics (carbohidrats, aminoàcids, entre d’altres).
Són les substàncies húmiques que presenten més solubilitat i possibilitats de migració i transport de ions i compostos en el medi natural, pel fet que són les de pes molecular més baix i major contingut en grups funcionals oxigenats d’alta reactivitat.
En efecte, els àcids fúlvics, amb gran diferència respecte a la resta de substàncies húmiques, contenen nombrosos grups àcids (carboxil, –COOH), OH–fenòlics i cetònics que els confereixen el seu caràcter hidròfil i permeten la seva solubilitat en aigua a tota l’escala de valors de pH.
Determinades fraccions fúlviques de baix pes molecular poden presentar bioactivitat, és a dir, estimulen el creixement vegetal, motiu pel qual es comercialitzen productes naturals de tipus fúlvic per ser aplicats al sòl i afavorir la producció agrícola.
V.: substàncies húmiques c. nom. f. pl., teoria del fulvat c. nom. f.
en fulvic acid
es ácido fúlvico
fr acide fulvique
gl ácido fúlvico
pt ácido fúlvico

ácid fúlvic m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Fracció de l’humus del sòl produïda per les vegetacions acidificants i constituïda per composts solubles àcids.
es ácido fúlvico m.

acne fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Malaltia sistèmica rara, de causa desconeguda, que afecta joves del sexe masculí entre els 10 i 20 anys, caracteritzada per la presència d’acne conglobata amb lesions necrohemorràgiques, principalment a la cara, el pit i l’esquena, associada a febre, leucocitosi per sobre de 30.000/mm3 (reacció leucemoide), augment de la V.S.G., poliartropatia, especialment de les sacroilíaques, coxofemorals i dels genolls, i ocasionalment eritema nodós i proteïnúria.
Sin. compl.: acne conglobata ulcerativa febril aguda amb poliartralgia i reacció leucemoide, acne fulminans

afullolar v. tr.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines

Albright, Fuller n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge nord-americà, nat el 1900.
V.: síndrome de Forbes-Albright f.

alzina de fulla curta c. nom. f.
Vocabulari forestal
arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
Sin. pref.: carrasca f.

alzina de fulla llarga c. nom. f.
Vocabulari forestal
arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
Sin. pref.: alzina1 f.

antiescrofulós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Medicament o agent que combat l’escròfula.

antiescrofulós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Que evita o combat l’escròfula.