Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurefumigar (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veurefumigar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefumigar (DCA)
 tecnologia
veurefumigar (DAGRIC)
 agricultura
veurefumigar (DRAMAD)
 ramaderia
veuresufumigar (VOCFOR)
 lluita i mitjans
Cerca fumigar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fumigar v. tr.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans
Sin. compl.: sufumigar v. tr.

fumigar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Exposar a la fumigació.

fumigar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Aplicar el fum o el vapor de substàncies a una part del cos per produir-hi algun efecte mèdic, o a un objecte o un lloc per desinfectar-lo.
en to fumigate v.
es fumigar v. tr.
fr fumiger v. tr.

fumigar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Desinfectar un camp, un conreu o un local mitjançant fum, gas o vapor produïts per substàncies químiques.
es fumigar v. tr.

fumigar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Sotmetre una instal·lació ramadera a una desinfecció i a una desinsectació amb productes gasosos, vapors o solucions líquides.
es fumigar v. tr.

sufumigar v. tr.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans
Sin. pref.: fumigar v. tr.