Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuregĂ nguil (VOCFOR)
 pesca continental
veuregĂ nguil1 (BMC)
 bastiments
veuregĂ nguil1 (DPESCA)
 pesca
veuregĂ nguil2 (BMC)
 bastiments
veuregĂ nguil2 (DPESCA)
 pesca
veuregĂ nguil3 (BMC)
 activitats i oficis nĂ utics
Cerca gĂ nguil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

gĂ nguil m.
Vocabulari forestal
pesca continental

gĂ nguil1 m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Versió menor de la tartana de pesca destinada a pescar l’art anomenat gànguil (b. m. 105). Vegeu la fotografia 60.
V. t.: tartana de pesca c. nom. f.
es gánguil m.

gĂ nguil1 m.
Diccionari de pesca
pesca
Art d’arrossegament consistent en una bossa de xarxa llargaruda oberta a la boca per un cèrcol de ferro remolcat per una barca llepant el fons de la mar, que s’empra per pescar gamba d’esca i peix petit de fons.
es gánguil m.

gĂ nguil2 m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment pla que té dins la bodega un dipòsit amb comportes que s’obren per a llençar a la mar les matèries sòlides (generalment, granulars) procedents del dragat.

gĂ nguil2 m.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació de pesca que té la popa igual que la proa i un pal central amb vela llatina, que generalment arrossega el gànguil.
es gánguil m.

gĂ nguil3 m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nĂ utics
Art de pesca fix que consisteix en una nansa múltiple formada per una xarxa armada en un conjunt de cèrcols, que es cala amb unes altres xarxes per dirigir-hi el peix.