Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 37 (368 registres)
veureabúlia generalitzada (DEM)
 salut mental
veureacció general (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureactivació generalitzada (VPCA)
veureaddició de la generalització (VPCA)
veureAdministració de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret públic
veureAdvocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat (DJC)
 dret
veureaerogenerador (DCA)
 energies
veureaerogenerador (DJC)
 dret ambiental
veureagricultura regenerativa (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca gener a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abúlia generalitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Abúlia que afecta totes les accions i els pensaments.

acció general f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció que es manifesta per tot el cos.

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.

activació generalitzada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Baguñà 1971.
en arousal subst.

addició de la generalització c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en summation of generalization subst.

Administració de la Generalitat de Catalunya c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Administració del Govern de Catalunya que exerceix en territori català les competències que té atribuïdes.
es administración de la Generalidad de Cataluña

Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Centre superior directiu del Servei Jurídic de l’Estat al qual correspon la direcció, coordinació i inspecció dels serveis encomanats a les advocacies de l’Estat i als advocats de l’Estat, i ha d’assegurar el manteniment del principi d’unitat de doctrina en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes aquests organismes i professionals.
Ex.: Tots els òrgans i unitats administratives i els llocs de treball reservats als advocats de l’Estat estan sotmesos al control permanent de qualitat, eficiència i eficàcia de l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.
Sin. compl.: Advocacia de l’Estat c. nom. f.
es Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado

aerogenerador m.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Generador elèctric a partir de la força del vent, que és la base de la central eòlica.
en aerogenerator subst.
es aerogenerador m.
fr aérogénérateur m.

aerogenerador m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Màquina que transforma l’energia cinètica del vent en energia elèctrica.
V. t.: energia eòlica c. nom. f., parc eòlic c. nom. m.
es aerogenerador

agricultura regenerativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura propugnat per un moviment social com a alternativa a l’agricultura industrial. La seva finalitat és la producció d’aliments sans i accessibles, i el respecte al medi ambient. Amb un enfocament holístic, propugna un conjunt de pràctiques de conreu orientades a reforçar la qualitat dels sòls, així com la regeneració de la fertilitat dels sòls esgotats o degradats per accions antròpiques, la qual cosa la diferencia d’altres agricultures alternatives.
Entre les pràctiques que propugna cal indicar les següents: no conrear, afavorir les poblacions de flora i fauna del sòl, mantenir el sòl cobert de vegetació o amb encoixinats per evitar l’erosió, utilitzar adobs orgànics regeneratius (adobat en verd, biofertilitzants foliars i altres productes preparats a la finca), afavorir la biodiversitat per mitjà del policultiu, realitzar tractaments amb fitosanitaris orgànics naturals biodegradables i associació d’espècies complementàries i evitar la utilització d’agroquímics de síntesi i la sobreexplotació del sòl i dels recursos naturals.
La comunitat regenerativa ofereix cursos en els quals s’exposen les teories en què es basa aquest tipus d’agricultura, entre les quals hi ha la teoria de les tres M, que afirma que al sòl la microbiologia (M), els minerals (M) i la matèria orgànica (M) han d’estar en equilibri, i la teoria de la trofobiosi, segons la qual les plagues afecten aquelles plantes que no tenen un bon equilibri nutricional. El dinamisme del sòl es determina per mitjà de cromatografies del sòl.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f., teoria de la trofobiosi c. nom. f., teoria de les tres M c. nom. f.
en regenerative agriculture
es agricultura regenerativa
fr agriculture régénératrice, agriculture régénérative
gl agricultura rexenerativa