Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (53 registres)
veureagrogeologia (ATGC)
 geografia
veureagrogeologia (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureagrogeologia (DAGRIC)
 agricultura
veureecogeologia (DGEOL)
 geologia general
veureexogeologia (DGEOL)
 geologia general
veurefotogeologia (DGEOL)
 geologia general
veuregeologia (DGEOL)
 geologia general
veuregeologia (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
veuregeologia (GESTRAT)
 estratotips i localitats tipus
veuregeologia (ATGC)
 geografia
Cerca geologia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agrogeologia f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Ciència que tracta de la constitució geològica del sòl i de la seva dinàmica en relació amb les activitats agrícoles.

agrogeologia f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Geologia agrícola.
Sin. pref.: geologia agrícola c. nom. f.
en agrogeology
es agrogeología
fr agrogéologie
gl agrogeoloxia

agrogeologia f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Ciència que estudia la constitució geològica dels terrenys i de la seva dinàmica en relació amb l’activitat agrícola.
es agrogeología f.

ecogeologia f.
Diccionari de geologia
geologia general
Geoecologia, geologia ambiental.
es ecogeología
fr écogéologie

exogeologia f.
Diccionari de geologia
geologia general
Ciència que tracta de la composició, l’estructura, la morfologia i l’evolució dels cossos extraterrestres i ho investiga mitjançant mètodes geològics.
en exogeology
es exogeología
fr exogéologie

fotogeologia f.
Diccionari de geologia
geologia general
Mètode que permet d’obtenir dades geològiques d’una regió a partir de fotografies aèries (esp. les nadirals), emprant els aparells estereoscòpics amb visió en relleu estereoscòpica; usat en els aixecaments de cartografia geològica.
en photogeology
es fotogeología
fr photogéologie

geologia f.
Diccionari de geologia
geologia general
1. Ciència que té per objecte l’estudi de la composició, l’estructura, la morfologia i l’edat de la Terra, particularment de les parts directament accessibles o pròximament accessibles a l’observació, i que elabora les hipòtesis que permeten de reconstruir-ne la història i l’evolució. Les principals disciplines que comprèn són: cristal·lografia, mineralogia, petrologia, estratigrafia, sedimentologia, geoquímica, tectònica, paleontologia, geomorfologia, geologia històrica, geodinàmica, geologia aplicada.
2. Conjunt de coneixements geològics de què hom disposa, relatius a una determinada regió.
3. Per extensió, estudi d’altres planetes o satèl·lits.
Sin.: ciències de la Terra f. pl.
en geology
es geología
fr géologie

geologia f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
en geology subst.
es geología f.
fr géologie f.

geologia f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
estratotips i localitats tipus
en geology subst.

geologia f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Ciència que estudia la Terra en tots els seus aspectes físics: cerca les causes de l’estat actual, els fenòmens que s’hi produeixen, els materials que la componen, les reaccions fisicoquímiques i biològiques que els han originat, etc.